EU-landen gaan nu eigen defensie-industrie vormen

Foto door Samuel Penn op Unsplash

De Europese Unie gaat de gezamenlijke militaire inspanningen voor Oekraïne vergroten door een begin te maken met de vorming van een gezamenlijke defensie-industrie. 

De uitvoering van militaire operaties blijft een taak van de NAVO, maar samen wapens en munitie maken wordt wel mogelijk. Daarover wordt in de EU-landen al vele jaren gesproken, maar dat werd tot nu toe weinig concreet.

De Europese Commissie heeft een ambitieuze strategie voor de defensie-industrie onthuld, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de Europese ‘militaire capaciteiten’ en het ‘vergroten van de autonomie van de EU op het gebied van defensie’. Daaraan kan ook Oekraïne gaan deelnemen.

Een belangrijk aspect van de strategie is de oprichting van een gezamenlijke defensie-industrie om eigen wapens en militaire uitrusting te produceren. Dit kan de afhankelijkheid van Europese landen van buitenlandse leveranciers verminderen. 

Door samen te werken aan de ontwikkeling en productie van wapens en munitie, kunnen EU-lidstaten hun militaire capaciteiten versterken en tegelijkertijd kosten besparen, zo verwacht Brussel.

Deze nieuwe strategie komt op een cruciaal moment, gezien de escalatie van het conflict in Oekraïne en de groeiende dreiging aan de oostelijke grenzen van de EU. 

Naar verwachting zal in het regeerakkoord van de nieuwe Europese Commissie, die eind dit jaar na de verkiezingen aantreedt, de Europese samenwerking op militair en industrieel vlak verder worden gestructureerd en uitgebreid. 

De EU zal ook blijven samenwerken met internationale partners, met name de Verenigde Staten en de NAVO, om de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van defensie te versterken en gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Door deze nieuwe Europese defensie-industrie kan de EU haar geopolitieke invloed vergroten, zo wordt verwacht.