EU-leiders wijzen Orbán’s bezoek aan Poetin af

EP Press conference. Briefing before the EU Summit. Press conference by Jozsef SZAJER, EPP Vice-Chair, Viktor ORBAN, Prime Minister of Hungary, Gergely GULYAS, Minister of the Prime Minister's Office and Bertalan HAVASI

Het recente bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan de Russische president Vladimir Poetin heeft geleid tot aanzienlijke kritiek en zorgen binnen de Europese Unie. De  ontmoeting werd niet van tevoren besproken met de EU, wat tot onvrede leidde bij de Europese Commissie en andere EU-leiders. 

Hongarije is dit half jaar roulerend voorzitter van de Europese Unie, met vooral organiserende en ceremoniële taken en functies. Binnen de EU geldt de Hongaarse premier al jarenlang als een dwarsligger en stoorzender. Hij geldt als een der weinige Europese leiders als een pleitbezorger van de Russische president Poetin tegen wie bij het internationaal gerechtshof ICC in Den Haag een onderzoek loopt.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie,benadrukte dat verzoeningspolitiek tegenover Poetin niet zal werken en riep op tot eenheid en vastberadenheid om een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne te bereiken.

De Europese Commissie overweegt nu mogelijk het bezoek van EU-leiders aan Hongarije uit te stellen of te herzien, als gevolg van Orbán’s solistische acties. Bijvoorbeeld zouden de EU-toppen een tijdje niet in Boedapest gehouden kunnen worden. 

Orbán verdedigde zijn bezoek door te stellen dat dialoog met Rusland noodzakelijk is, ondanks de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Dit standpunt botst echter met de bredere EU-strategie, die gericht is op het isoleren van Rusland door sancties en door steun aan Oekraïne.

Josep Borrell, de EU-buitenlandchef, bekritiseerde Orbán’s bezoek en benadrukte dat de Hongaarse premier niet namens de EU sprak. Borrell beklemtoonde dat dergelijke eenzijdige stappen de eensgezindheid van de EU kunnen ondermijnen en de gezamenlijke inspanningen om de Russische agressie te weerstaan, kunnen verzwakken.

Orbán’s ontmoeting met Poetin omvatte gesprekken over energiezekerheid en economische samenwerking, onderwerpen die volgens Orbán cruciaal zijn voor Hongarije. Echter, deze nauwe banden met Rusland worden gezien als problematisch door andere EU-leden, die de nadruk willen leggen op solidariteit met Oekraïne en strikte naleving van de sancties tegen Rusland.