EU nog niet eens over keuringen voor nieuw rijbewijs

De vervoers- en transportministers van de 27 EU-landen en de Transportcommissie van het Europees Parlement zijn het op veel onderdelen nog niet eens met elkaar en met de Europese Commissie over nieuwe EU-rijbewijzenregels. Daardoor staat nog niet vast of en hoe er een Europees digitaal rijbewijs komt, en of 70-plussers bij verlenging van hun rijbewijs een medische keuring moeten ondergaan.

Eerder afgelopen week bespraken zowel de ministers als de parlementscommissie het in maart gepresenteerde Commissievoorstel. Daarbij bleek dat de EU-landen voor senioren hun eigen criteria bij verlenging van rijbewijzen willen behouden,  inclusief de mogelijkheid (zoals in Nederland) om dat zelf schriftelijk via een internet-aanvraag te doen. De EP-parlementscommissie daarentegen vindt dat een heuse doktersverklaring nodig is.

Wel is er tussen ministers en Europarlement overeenstemming dat een rijbewijs voor 15 jaar geldig moet zijn, behalve voor ouderen. Ook moeten er strengere regels komen voor jongeren die korter dan twee jaar een rijbewijs hebben. Onveilig verkeersgedrag en alcohol-achter-het-stuur worden voor hen strenger bestraft.

De leeftijdsgrens voor het ‘groot’  rijbewijs voor vrachtwagens wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar, mots de jongeren vooraf een bekwaamheidsproef hebben afgelegd. Daarmee komen ministers en parlement tegemoet aan een dringend verzoek van de transportsector die kampt met een groot tekort aan chauffeurs.

Ook komt er over maximaal zeven jaar een digitaal rijbewijs, beschikbaar op smartphones, dat ook voor leeftijd-identificatie gebruikt kan worden. De EU-landen moeten daarvoor wel gebruik gaan maken van een EU-aanmeldprocedure. Fysieke rijbewijzen blijven echter ook geldig. Vanaf 2033 wordt het Europese rijbewijs in de vorm van een bankkaart verplicht en verdwijnt de papieren versie.

Het is de bedoeling dat de EU-Raad van de Transportministers en de EP-vervoerscommissie het de komende maanden in hun trilo-overleg eens gaan worden over een gezamenlijk standpunt over beider verlanglijstjes, en dat in te voegen in het eerdere voorstel van de Europese Commissie.