EU op weg naar toelating van Bosnië-Herzegowina

Bosnië-Herzegovina voldoet genoeg aan Europese spelregels en criteria om met Brussel te mogen onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie. Tot die conclusie komt de Europese Commissie, die nu aan de EU-regeringsleiders voorstelt om daarover onderhandelingen met Sarajevo te gaan beginnen.

Dit voorstel komt na een periode van jarenlange onzekerheid over de voortgang van het uitbreidingsproces van de EU, met name voorafgaand aan de aanstaande Europese Parlementsverkiezingen in juni. 

Lange tijd gingen in EU-landen stemmen op dat er na het (Brexit-)vertrek van Groot-Brittannië uit de EU eerst in de eigen organisatie orde op zaken moest worden gesteld voordat er sprake zou kunnen zijn van toelating van nieuwe lidstaten. Mede daardoor hebben de aanvragen van verscheidene Balkan-landen jarenlang op goedkeuring moeten wachten.

Dit nieuws over de mogelijke toelating van Bosnië-Herzegowina komt op het moment waarop verschillende Europese leiders nu opgeroepen tot versnelling van het uitbreidingsproces, nadat eerder dit jaar besloten werd de toelating van Oekraïne zo snel mogelijk af te handelen, en ook die van Moldavië en Georgië.

De Russische oorlog tegen Oekraïne leidt ertoe dat steeds meer EU-politici vinden dat de Europese landen meer hun krachten moeten bundelen, en een tegenmacht tegen Moskou moeten gaan vormen. 

Het is nog onduidelijk over het tijdstip van eventuele toelating van Oekraïne of Bihac (=Bosnie-Herzogowina) of andere aanvragers. Op de Europese top worden hierover wel richtinggevende uitspraken gedaan maar geen concrete besluiten genomen.

Desalniettemin gaan EU-leiders nu de deur openzetten voor toetredingsonderhandelingen met Bosnië-Herzegovina, waardoor het land een stap dichter bij EU-lidmaatschap komt. Deze stap wordt gezien als een erkenning van de vooruitgang die Bosnië-Herzegovina heeft geboekt bij het implementeren van hervormingen en het voldoen aan de EU-criteria.

De Bosnische minister Fajon benadrukte in het Europees Parlement dat uitbreiding voor de EU voor Brussel een geo-strategische noodzaak is, gelet op de aanhoudende Russische westelijke expansie. Hij stelde dat het uitbreidingsproces niet alleen gunstig is voor de kandidaat-lidstaten, maar ook voor de stabiliteit en welvaart van de Europese Unie als geheel.