woensdag 29 maart 2023
Home EU EU-Rekenkamer: procedures landbouwgeld nog steeds niet waterdicht

EU-Rekenkamer: procedures landbouwgeld nog steeds niet waterdicht

Hoewel de Europese Unie spelregels heeft om belangenconflicten te voorkomen bij het toekennen van subsidies, wordt er nog steeds te weinig gedaan om risicosituaties te vermijden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer (ERK) dat werd ingesteld na berichten over fraude en vriendjespolitiek met EU-geld in enkele Midden- en Oost-Europese landen.  

De rekenmeesters hebben in vier EU-landen onderzoek gedaan naar uitbetalingen van het cohesiefonds en van landbouwsubsidies, samen de grootste uitgaven van de EU. De onderzoekers zeggen dat er amper openbaar beschikbare informatie is over de omvang van belangenverstrengeling bij het beheer van EU-uitgaven. 

Ook is er geen duidelijkheid over de mate en de omvang van dit soort conflicten. Niet alle onregelmatigheden worden aan Brussel gerapporteerd, of ze worden op nationaal niveau opgespoord en gecorrigeerd voordat de Commissie om geld wordt verzocht.

Volgens de huidige EU-regels is iedereen die te maken heeft met EU-subsidies (op EU- en nationaal niveau) verplicht om belangenconflicten te vermijden. Indien er een belangenconflict wordt vermoed of vastgesteld, moet de desbetreffende overheid ervoor zorgen dat de betrokkene die taken neerlegt.

De Europese Rekenkamer zegt dat in veel EU-landen het ondertekenen van een zogeheten ‘eigen verklaringen’ de meest gebruikte methode is om belangenconflicten te vermijden. Al eerder is gebleken dat in veel EU-landen pas wordt opgetreden als misbruik al heeft plaatsgevonden. 

De onderzoekers constateerden verder dat in de vier onderzochte landen (Duitsland, Hongarije, Malta en Roemenië) eigen verklaringen niet verplicht waren voor ministers die wel betrokken waren bij besluiten over EU-programma’s en de toewijzing van EU-subsidies. 

De auditors vinden dat de EU-landen sterk de nadruk leggen op het opsporen van belangenconflicten bij hun eigen overheidsopdrachten, maar onvoldoende oog hebben voor zwakke schakels in hun eigen processen en procedures. 

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...