maandag 29 mei 2023
Home EU EU-Rekenkamer: veel diertransporten te lang en vaak te slordig

EU-Rekenkamer: veel diertransporten te lang en vaak te slordig

Meer dan een derde van de veetransporten in de EU-landen duurt langer dan acht uur en daarbij worden de normen voor dierenwelzijn niet altijd nageleefd. Dat concludeert de Europese Rekenkamer, een paar maanden voordat de Europese Commissie zal komen met nieuwe voorstellen voor dierenwelzijn.

De huidige situatie roept volgens de EU-onderzoekers de vraag op of de huidige normen wel passend zijn. 

Elk jaar worden tientallen miljoenen runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee en paarden vervoerd om te worden gefokt, vetgemest of geslacht. Volgens de rekenmeesters komt dat doordat veehandelaren de prijsverschillen tussen de EU-lidstaten proberen uit te buiten om winst te maken. 

In een maandag gepubliceerde analyse belichten de EU-auditors tendensen op het gebied van dierenvervoer. Ze wijzen er op dat de veeteelt niet gelijkmatig over de EU-landen en -regio’s is verspreid, en veehouders vaak zijn gespecialiseerd in één soort of productiestadium. Bovendien is er sprake van steeds minder boerderijen en slachthuizen, maar met een grotere omvang. 

“De EU-wetgeving inzake het vervoer van dieren wordt niet door de lidstaten op dezelfde manier gehandhaafd en het risico bestaat dat vervoerders gebruikmaken van de mazen in de wet die het gevolg zijn van de verschillende nationale sanctiesystemen”, aldus Eva Lindström, het lid van de Rekenkamer die het onderzoek leidde.

Het risico bestaat dat vervoerders een langere route kiezen zodat zij niet door landen met strenge handhaving van de EU-regels hoeven te  rijden. De auditors benadrukken dat de negatieve gevolgen kunnen worden beperkt door het aantal transporten en de duur ervan te verminderen. 

Zij wijzen ook op alternatieven voor het vervoer van levende dieren. In sommige gevallen zou de slacht dichter bij de productielocatie kunnen worden gebracht: door gebruik te maken van lokale en mobiele slachthuizen zou dierenvervoer gedeeltelijk overbodig en tevens milieuvriendelijker worden. 

Consumenten spelen ook een belangrijke rol bij het op gang brengen van verandering. Zo blijkt uit een enquête dat sommigen bereid zijn meer te betalen voor vlees, maar alleen als ze weten dat de dieren een goed leven hebben gehad. Volgens de auditors zouden consumenten meer weloverwogen aankopen maken als ze hierover beter zouden worden geïnformeerd. Dit zou kunnen door het invoeren van een EU-breed etikettensysteem voor dierenwelzijn.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...