vrijdag 7 oktober 2022
Home EU EU stopt subsidie voor biomassa en hout als bijstook in energiecentrale

EU stopt subsidie voor biomassa en hout als bijstook in energiecentrale

De Europese Unie gaat het gebruik van houtpellets als duurzame brandstof voor elektriciteitscentrales niet langer stimuleren. Daardoor verliest de bosbouw in dichtbeboste EU-landen een belangrijke inkomstenbron, tot onvrede van de Europese agrarische koepelorganisatie Copa-Cogeca. 

Het einde van de financiële steun voor ‘primaire biomassa’, is een klap in het gezicht van duizenden boseigenaren en producenten van bio-energie, zegt Copa-Cogeca. De meeste Nederlandse Europarlementariërs beschouwen het bijstoken van hout niet langer als duurzame energie.

De elektriciteitscentrales in de EU draaiden jarenlang alleen op olie of gas of kolen. Om brandstofkosten te besparen, werd de laatste jaren steeds vaker hout als ‘bijstook’ gebruikt. Uit milieu-overwegingen heeft de EU dat aanvankelijk gestimuleerd. Daar is een hele houtpellet-industrie uit voortgekomen, zoals in Finland, Zweden, Polen, Tsjechië en de Balkan.

Toch mag biomassa de komende jaren nog wel als bijstook worden gebruikt omdat de beperking gefaseerd wordt ingevoerd. In de nieuwe richtlijn staat dat er straks niet méér biomassa in de EU mag worden verbrand, dan dat in de afgelopen vijf jaren het geval was. 

Het Europees Parlement besloot deze week dat vanwege de huidige energiecrisis het gebruik van fossiele energiebronnen zo snel mogelijk zo veel mogelijk moet worden beperkt, en dat de EU binnen acht jaar op 45% zonne- en windenergie moet zitten. Een voorstel van de Groenen om dat aandeel ‘duurzame energie’ uit te breiden, haalde het niet. 

Een voorstel van de christendemocraten om de houtpellet-subsidie te handhaven, haalde het ook niet. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is niet gelukkig met het compromis voor een uitgesmeerde afbouw over enkele jaren, maar heeft toch ingestemd omdat een volledige stop niet haalbaar was. Daarom stemde Anja Hazenkamp (PvdD) juist tégen.

Van Dalen zei dat Nederland het nog niet zo slecht doet op dit gebied: “ Als ik kijk naar Oost-Europa, zou het subsidiëren van biomassa de ontbossing in de hand kunnen werken. Dat kan pertinent niet de bedoeling zijn.”

Populair

Europese liberalen willen controle op komst kansrijke asielzoekers

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft eigen voorstellen gepresenteerd voor nieuwe migrantenverdragen met landen rondom Europa. In hun visie...

Duitsland zet hekken langs Poolse grens tegen besmette wilde zwijnen

Het Duitse ministerie van Landbouw zet haar voorlichtingscampagnes voort over het voorkomen van de Afrikaanse varkenspest. Volgens...

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Honderden herten en zwijnen voor aanleg windmolenpark afgeschoten

De Portugese regering heeft met onmiddellijke ingang een milieu effect rapportage (MER) voor de aanleg van een groot windmolenpark stilgelegd nadat...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...