EU-toets stekkerauto’s op banden, rem en accu’s

autodelen, deelmobiliteit, duurzame mobiliteit en klimaatakkoord, mobiliteit, duurzaam, duurzame, delen, auto, deel, deeleconomie, economie, elektrische, lenen, deelauto

 

Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de nieuwe Euro-7 milieunormen voor toelating van nieuwe voertuigen op Europese wegen. Ditmaal worden de criteria voor uitlaatgassen vrijwel gelijk gehouden aan de huidige Euro-6, behalve voor bussen en vrachtwagens.

Er worden grenzen gesteld aan het maximum aan rubber-fijnstof van autobanden en metaal van remschijven dat in het milieu terecht mag komen. Uit eerder onderzoek is bekend dat de luchtkwaliteit en het leef- en woonklimaat aan doorgaande straten en wegen voor omwonenden aanmerkelijk ongunstiger en ziekmakend is.

Met de regels over rubberstof, remschijven en accu-levensduur zijn de EU-milieucriteria voor het eerst ook toepasbaar op elektrische voertuigen. Volgens de huidige EU-besluiten mogen na 2035 niet langer nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen worden toegelaten. Ook moeten voertuigen straks langer meegaan.

De nieuwe Euro 7-emissienorm introduceert minimale eisen voor de duurzaamheid van de accu’s in elektrische en hybride auto’s (80% vanaf het begin van de levensduur tot vijf jaar of 100.000 km en 72% tot acht jaar of 160.000 km) en bestelwagens (75% vanaf het begin van de levensduur tot vijf jaar of 100.000 km en 67% tot acht jaar of 160.000 km).

De tekst voorziet verder in de invoering van een Milieuvoertuigpaspoort dat informatie bevat over de milieuprestaties( op het moment van registratie!) zoals grenswaarden voor verontreinigende stoffen, CO2-uitstoot, brandstof- en elektriciteitsverbruik, elektrische actieradius en duurzaamheid van de accu’s.

 Voertuiggebruikers zullen ook altijd zelf toegang moeten hebben tot actuele informatie over  brandstofverbruik, de batterijstatus en andere relevante informatie uit de boordsystemen en monitoren. Nieuwe voertuigen moeten zo worden ontworpen dat geknoei met gedigitaliseerde controlesystemen wordt voorkomen.