EU: veel meer zorg nodig voor nieuwe generatie 50+

Over één generatie zal het aantal 50-plussers dat langdurige zorg nodig heeft naar verwachting 21% hoger zijn dan in 2020. Uit een nieuw EU-rapport blijkt dat tegen het jaar 2070 het aandeel mensen met langdurige zorgbehoeften zal stijgen van 11,6% in 2020 naar 14,1% in 2070. Dit komt neer op één op de vijf mensen in de leeftijdsgroep van 50+.

Ter gelegenheid van de Europese Demografiedag op 4 februari 2024 wordt in het nieuwe JRC-onderzoek het belang benadrukt van gezondheidszorg en langdurige zorg in de context van een vergrijzende Europese bevolking. Langdurige zorg verwijst naar diensten en ondersteuning voor personen die daarvan afhankelijk zijn voor dagelijkse activiteiten als gevolg van ziekte, handicap of de gevolgen van veroudering.

Tegelijkertijd wijzen de laatste schattingen van het European Cancer Information System op een aanzienlijke toename de komende 25 jaar van het aantal kankergevallen als gevolg van de verwachte demografische veranderingen, vooral onder de bevolking van 65 jaar en ouder.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker en aan kanker gerelateerde sterfgevallen onder de oudere bevolking zal naar schatting met respectievelijk ongeveer 31% en 35% stijgen, uitsluitend als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Deze trend doet zich voor ondanks de vooruitgang in de behandeling van kanker.

De onderzoekers bepleiten het verbeteren van de efficiëntie bij het verlenen van langdurige zorg, het uitbreiden van thuis- en gemeenschapsgerichte zorgdiensten, en het vergroten van de financiële middelen voor gezondheidszorg en sociale zorgsector. Ook zal er iets gedaan moeten worden aan het aantrekken van meer zorg-personeel.