EU-voorzitter Hongarije wacht ook op nieuwe Commissie

Hongarije is het komend half jaar roulerend voorzitter van de Europese Unie. Er moeten in die zes maanden beslissingen worden genomen over de benoeming van nieuwe Europese Commissarissen, en mogelijke herbenoeming van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ook moet duidelijk worden wie de nieuwe Landbouwcommissaris wordt.

Onder leiding van premier Viktor Orbán neemt Hongarije dat voorzitterschap over te midden van veel controverse en internationale aandacht. Orbán, die bekendstaat om zijn eurosceptische en autocratische neigingen, zegt de EU “weer groot te maken”.

Hongarije heeft aangegeven dat het speciale aandacht zal besteden aan het belang van boeren in het Europees landbouwbeleid. Minister van Landbouw István Nagy benadrukte dat de EU-beleid meer gericht moet zijn op de behoeften van boeren en dat Hongarije zal streven naar een beleid dat de landbouwsector beter ondersteunt. 

De Hongaarse regering heeft al verschillende voorstellen gedaan die gericht zijn op het verbeteren van de omstandigheden voor boeren. Een van deze voorstellen is het vergroten van de directe subsidies aan boeren, iets waar veel lidstaten zich in kunnen vinden. Echter, de implementatie van dergelijke maatregelen kan stuiten op weerstand van lidstaten die voorstander zijn van meer marktgerichte hervormingen.

Bovendien vallen de eerstkomende anderhalf jaar weinig ingrijpende EU-besluiten op landbouwgebied te verwachten, omdat nu al voorbereidingen getroffen worden voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2026. Daarnaast valt te verwachten dat er in de meerjarenbegroting eerder mínder dan méér EU-geld beschikbaar zal zijn.

Naast landbouwbeleid zal het Hongaarse voorzitterschap zich ook moeten buigen over andere dringende kwesties zoals migratie, energiebeleid en de versterking van de rechtsstaat binnen de EU. Vooral op het gebied van de rechtsstaat zal Hongarije-zelf  onder een vergrootglas liggen, aangezien het land zelf regelmatig wordt bekritiseerd vanwege inbreuken op democratische normen en waarden.

De controverse rond Orbán’s binnenlandse beleid, zoals de beperkingen op persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak, werpt een schaduw over de verwachtingen voor het Hongaarse voorzitterschap. 

Gezien het feit dat eerst de 27 regeringsleiders het op een EU-top eens moeten worden over de samenstelling van een nieuwe Commissie, dat daarna het Europees Parlement dat nog moet goedkeuren en daarna nieuwe beleidsplannen moeten worden besproken en opgesteld, valt niet te verwachten dat in de komende zes maanden Hongarije welk nieuw EU-beleid dan ook op de rails zal kunnen zetten.