Europarlement: extra conferentie nodig voor modernisering van EU

De Europese Unie moet meer bevoegdheden krijgen en slagvaardiger worden. Ook moeten EU-politici meer macht krijgen en moet soms het vetorecht van EU-landen worden afgeschaft. Daarom moeten enkele Europese verdragen worden herzien, zo vindt het Europees Parlement. 

Het Europees Parlement nam donderdag een niet-bindende resolutie aan waarin de lidstaten worden opgeroepen om werk te maken van zulke vernieuwing, en daarover een conferentie bijeen te roepen. Zo willen de Europarlementariërs af van het vetorecht van regeringsleiders als het gaat over sancties of noodsituaties. Nu moeten alle EU-landen het daarover met elkaar eens zijn – unanimiteit. 

Niet alleen in de het besluitvormingsproces tussen de ministers en de EU-landen, maar ook in het Europarlement moeten er zaken veranderen. Zo willen de parlementariërs dat ze zelf wetten kunnen indienen, wijzigen of intrekken. Daarmee komt meer macht bij de politici te liggen en worden ze onderdeel van het wetgevende proces. 

De resolutie van het Parlement komt voort uit de Conferentie over de Toekomst van Europa, waarin met overheden, burgers en organisaties uitgebreid gesproken is over hoe het verder moet met het Europese project. Op 23 en 24 juni komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten bijeen. Tijdens deze EU-top moeten er volgens het EP knopen worden doorgehakt over modernisering van de EU.

De Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt (Open VLD) zei dat het, mede door de huidige unanimiteitsregel, drie maanden heeft geduurd om tot sancties tegen Rusland te komen.

Bekend is dat de Franse president Macron eerder pleitte voor modernisering van de EU, en ook het takenpakket wil uitbreiden op economisch en industrieel terrein. Daarbij wil hij wel meer zeggenschap voor de ministers, en minder voor EU-instanties.

Van Macron is ook bekend dat hij toelating van nieuwe lidstaten pas wil bespreken ‘nadát de EU het eigen huis eerst op orde heeft’. Op de EU-top eind deze maand staan, vooral door de Russische oorlog tegen Oekraïne, onder meer de lidmaatschapsprocedures voor Oekraïne, Moldavië en Georgie op de agenda. 

Dat zijn niet de enige landen die tot de EU willen toetreden. Turkije is al 23 jaar kandidaat-lidstaat, net als Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Albanië. Daarnaast zijn er potentieel-kandidaat-lidstaten Kosovo en Bosnië-Herzegovina. Die zijn nóg een stapje verder verwijderd van een lidmaatschap.