Europarlement wil meer isolatie gebouwen tegen energieverspilling

Het Europees Parlement wil dat er meer gebouwen in de Europese Unie worden opgeknapt en energiezuinig gemaakt. Er komen maatregelen om gebouwen te renoveren en duurzaam te maken. Op deze manier wil het Europarlement meehelpen de opwarming van de aarde tegengaan en ook de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer veertig procent van het energieverbruik in de EU. De Europarlementariërs vinden het stimuleren van duurzame renovatie van gebouwen van groot belang. Ook willen ze financiële ondersteuning bieden voor meer energie-efficiëntie en -besparingen.

Het Europarlement wil ook het gebruik van duurzame, innovatieve en niet-giftige bouwmaterialen stimuleren. Verder komen er speciale etiketten waarop je kunt zien of er gebruik gemaakt wordt van zogeheten ‘kringloopmaterialen’. Op die manier kunnen bijvoorbeeld materialen op houtbasis een rol spelen bij de vervanging van fossiele alternatieven.

Momenteel is 35 procent van alle gebouwen in de EU ouder dan vijftig jaar en enorm energie-inefficiënt. Bovendien wordt jaarlijks slechts ongeveer één procent ervan opgeknapt. Renovatie van bestaande gebouwen kan helpen om het totale energieverbruik van de EU aanzienlijk te verminderen. Het levert een bijdrage van maximaal zes procent in het verminderen van de energie-uitstoot en zeker vijf procent in het verlagen van de CO2-uitstoot.