zondag 1 oktober 2023
Home EU Europese Rekenkamer: EU doet niet genoeg voor duurzame investering

Europese Rekenkamer: EU doet niet genoeg voor duurzame investering

De Europese Rekenkamer (ERK) vindt dat de Europese Unie meer en anders moet investeren als het een volledig einde wil maken aan luchtvervuiling. De EU doet er bovendien niet genoeg aan om te zorgen dat de huidige subsidies en investeringen worden verschoven naar duurzame activiteiten.

Voor de omschakeling naar een economie met netto nul-uitstoot zijn bovendien – naast overheidssubsidies – aanzienlijke particuliere en publieke investeringen nodig. In een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt opgeroepen tot een consistenter optreden van de EU. Eerder pleitte de Rekenkamer er al voor dat ook in de landbouw het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt ingevoerd.

“Het optreden van de EU op het gebied van duurzame financiering zal pas ten volle effect sorteren als er aanvullende maatregelen worden genomen om de milieu- en sociale kosten van niet-duurzame activiteiten te beprijzen”, aldus Eva Lindström van de Europese Rekenkamer.

“Niet-duurzaam ondernemen is nog steeds te winstgevend. De Europese Commissie heeft veel gedaan om dit gebrek aan duurzaamheid zichtbaar te maken, maar dit onderliggende probleem moet nog worden aangepakt.”

De belangrijkste problemen zijn dat de negatieve milieu- en sociale effecten van niet-duurzame activiteiten niet in rekening worden gebracht, en dat niet duidelijk is wat wel of niet duurzaam is. De Rekenkamer vindt dat aanvullende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat in de prijs van broeikasgas-vergunningen de totale milieukosten worden doorberekend.

Veel economische activiteiten in de EU zijn nog steeds koolstofintensief. Om de doelstelling van een vermindering van de broeikasgasemissies met 55 % tegen 2030 te halen, zal volgens de Europese Commissie alleen al in het energiesysteem een extra jaarlijkse investering van ongeveer 350 miljard Euro nodig zijn.

Deskundigen hebben geraamd dat voor het bereiken van een netto nul-uitstoot in de EU tegen 2050 in de periode 2021‑2050 totale jaarlijkse investeringsuitgaven van ongeveer 1 biljoen nodig zal zijn.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Verenigde Staten zetten rem op import gevaccineerde Franse eenden

De inspectiedienst van het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft nieuwe importbeperkingen opgelegd aan pluimvee uit Frankrijk omdat de Fransen begonnen zijn met...

Nu ook eerste geval vogelgriep op nertsenfokkerij in centraal-Finland

Voor het eerst is in centraal-Finland op een nertsenboerderij een vogelgriepinfectie aangetroffen. Om verspreiding van de infectie te voorkomen is opdracht gegeven...

Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland...

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...