EVP-premiers: Energie Unie kan crisis doorbreken en EU versterken

Regeringsleiders van christendemocratische partijen in meer dan vijftien EU-landen vinden dat de Europese Unie in de huidige energiecrisis moet dóórpakken. Voorafgaand aan de tweedaagse officiële EU-top in Brussel riepen de premiers van EVP-huize de Europese Commissie op het huidige moment aan te grijpen en snel op weg te gaan naar een energie-unie.

Zo’n energie-unie zou wel eens het  volgende belangrijke project voor verdieping van Europese integratie zijn, zo zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

De EU heeft volgens hen laten zien dat EU-leiders gezamenlijk in moeilijke tijden moeilijke beslissingen kunnen nemen, zoals recentelijk in de covid-pandemie en bij de sancties tegen Rusland.  In de huidige energiecrisis kunnen de EU-landen deze keer niet kiezen voor de “alleen doen”-benadering. 

DE EVP-politici wijzen er in hun verklaring op dat ‘energie’ het fundament was van de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de verre voorloper van de huidige EU. Vandaag zou energie opnieuw het middelpunt kunnen worden van onze collectieve inspanningen voor meer Europa, zo werd gezegd.

Bovendien moeten niet-EU-landen zoals Servië en Turkije zich aansluiten bij de EU-sancties tegen Rusland en moeten zij stoppen met het steunen van Poetins invasie van Oekraïne. 

De EVP-premiers leiders drongen er bij alle Europese landen op aan om de toelating van Kroatië, Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied goed te keuren, aangezien alle drie de landen aan de vereiste criteria voldoen. Voor zover bekend is de Nederlandse premier Rutte de enige die tegen toetreding van Roemenië is.