vrijdag 30 september 2022
Home EU Frankrijk doet voor EU proeven met vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk doet voor EU proeven met vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met vaccinatie tegen vogelgriep HPAI. Als de proef slaagt, zullen de resultaten worden aangeboden aan de Europese Unie. De ministers van landbouw moeten dan beslissen of de vaccinatie zal worden toegestaan. Dat kan op z’n vroegst volgend jaar.

Er zullen onder agrarische omstandigheden op een proefboerderij twee testen worden uitgevoerd op twee groepen eenden, met twee verschillende middelen. Er wordt eerst een proef gedaan met een kleine groep dieren, en daarna met een grote groep.

Er zullen twee vaccins worden getest: een geproduceerd door het Franse Ceva, de andere door Boehringer Ingelheim. De studie bestaat uit het verzamelen van gegevens over hun vermogen om “watervogels te beschermen en de uitscheiding en verspreiding van het virus te beperken. De proef zal worden uitgevoerd onder toezicht van dierenartsen, de nationale veterinaire school van Toulouse en Franse overheidsdiensten.

De proef zal later worden uitgebreid naar een tiental boerderijen, aldus bronnen van het Franse ministerie. Als de conclusies gunstig waren, zou vaccinatie pas in ieder geval in 2023 mogelijk zijn, benadrukten ze. Overigens maakte Frankrijk tegelijkertijd bekend dat de ophokplicht en transportverboden ‘vanwege gunstige omstandigheden’ in grote delen van het land worden ingetrokken, behalve in de meest getroffen westelijke provincies.

De huidige EU-regels verbieden de export van gevaccineerd gevogelte  vanwege het risico dat zij drager en overbrenger van het vogelgriepvirus kunnen zijn. Bovendien moeten de EU-landen in geval van EU-brede vaccinatie onderhandelingen openen met derde landen waarheen vogels en pluimvee wordt geëxporteerd. 

Binnen de Europese Commissie zijn er de verschillende departementen die gaan over de Interne Markt en over Diergezondheid en die denken anders over de aanpak van de vogelgriep.  Nederland wil graag inenten, zodat de kippen niet opgehokt of geruimd hoeven te worden als ze besmet zijn. De Nederlandse LNV-minister Henk Staghouwer heeft daar enkele malen op aangedrongen, net als de Franse minister Julien Denormandie.

Nederland heeft steun van tien andere landen om wat aan de problemen te doen. Wat precies de oplossing wordt, is lastig te voorspellen, omdat de Europese Commissie met voorstellen moet komen. Nederland wil dat in de pluimvee-industrie de criteria voor vrije uitloopeieren worden verruimd. Nu mag een ei een uitloopei heten, als de kip ook buiten kan lopen. Maar door de ophokregels vanwege de vogelgriep moeten de kippen binnen blijven en zijn de eieren dus strikt genomen geen uitloopei meer.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...