Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de kalver-export vanuit Ierland naar Nederland en andere EU-afnemers vrijwel stilgevallen.

Vorige week brachten Europese dierenorganisaties videobeelden naar buiten van het soms hardhandig lossen van vrachtwagens met Ierse kalveren. Die organisaties doen dat jaarlijks. 

De kalveren uit Ierland moeten na hun  vervoer over zee eerst in Cherbourg rusten en eten voordat ze verder per vrachtwagen vervoerd mogen worden. De Franse douane en veterinaire diensten moeten op de naleving van zulke EU-regels toezien.

Het Ierse agrarisch dagblad Agriland meldt dat Ierse handelaren merken dat de vraag vanuit de EU-landen de afgelopen dagen nagenoeg is stilgevallen, kennelijk om de jaarlijks opgeschroefde keuringen te omzeilen.

De Irish Cooperative Organisation Society (ICOS) heeft de veehandel gevraagd “nauw samen te werken met hun markten. Hierdoor kan het nodig zijn om de kalveren iets langer vast te houden dan normaal”, aldus ICOS. Vrijdagavond heeft het Ierse landbouwministerie (DAFM) een e-mail gestuurd aan kalverexporteurs waarin staat dat de opvanglocatie in Cherbourg met onmiddellijke ingang zijn opgeschort.

Alle Ierse kalveren die via de haven van Cherbourg naar het vasteland van Europa reizen, passeren een van de twee controleposten nabij Cherbourg. Zodra de kalveren de boot verlaten, gaan ze rechtstreeks naar een van deze twee controleposten die fungeren als voerstations voor de kalveren, waar ze vervolgens worden gevoerd en ongeveer 12 uur rusten.

Dit is de derde tegenslag die de het vervoer van Ierse kalveren naar het vasteland van Europa dit jaar heeft geleden. Stormachtige weersomstandigheden en een staking in Frankrijk zorgden er ook voor dat de afgelopen drie weken een aantal veevaarten werd afgelast.