Franse rechtbank: Bretagne moet snel meer doen tegen nitraatvervuiling

Een Franse regionale rechtbank heeft de provinciale overheid van Bretagne gesommeerd nu eindelijk eens iets te doen tegen de nitraatverontreiniging in het bodemwater. De Franse westelijke kustprovincie heeft vier maanden de tijd gekregen om concrete stappen te ondernemen tegen de omvangrijke algengroei aan de kust en in rivieren en kanalen.

De rechtszaak was aangespannen door milieuactivisten en ecologische groepen. Het overvloedige gebruik van meststoffen en chemische stoffen in de landbouwpraktijken leidt tot verhoogde nitraatniveaus in het grondwater en oppervlaktewater, zo constateert ook de administratieve rechter. 

De snelle groei van algen in sloten en rivieren heeft niet alleen ecologische implicaties, maar ook economische gevolgen voor de visserij en het toerisme. De overvloedige algenbloei vermindert de zuurstofniveaus in het water, wat schadelijk is voor aquatische ecosystemen en bedreigt vispopulaties. Bovendien heeft het impact op de aantrekkelijkheid van de kustgebieden voor toeristen, zo stelt de uitspraak.

De milieuorganisatie Eaux et Rivières de Bretagne beschreef de uitspraak als een belangrijk signaal. De organisatie merkte op dat de Franse staat al meer dan tien jaar vergeefs probeert de nitraatverontreiniging te verminderen door middel van vrijwillige actie.  De huidige aanpak is volgens hen niet voldoende. Milieuactivisten zeggen dat in 2009, 2012 en 2021 al soortgelijke straffen zijn uitgesproken.

In reactie op het vonnis heeft het provinciale bestuur van Bretagne verklaard dat ze de urgentie van het probleem begrijpen en vastbesloten zijn om actie te ondernemen. Het is nog onduidelijk welke specifieke maatregelen de provincie zal nemen.

De regionale zaak heeft ook bredere implicaties voor de rest van Frankrijk en andere EU-landen die te maken hebben met vergelijkbare milieuproblemen. De rechtszaak toont aan dat de druk vanuit zowel burgergroepen als de EU zelf om strenge milieuvoorschriften na te leven steeds groter wordt. 

Europese richtlijnen verplichten EU-landen om maatregelen te treffen om de niveaus van nitraatverontreiniging te verminderen, bijvoorbeeld door het verminderen van chemicaliën in de landbouw en minder mestuitrijding.

Landen zoals Nederland, Duitsland en Ierland hebben het afgelopen jaar al te maken gekregen met EU-sancties vanwege het niet naleven van deze richtlijnen. Frankrijk is eveneens door de Europese Commissie aangespoord om strikter toezicht te houden op de naleving van milieuwetten.