Gehandicaptenparkeerkaart straks geldig in hele EU

Er komt een EU-brede gehandicaptenkaart die ook geldt als Europese invalidenparkeerkaart. Daarover zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten het eens geworden.

Op die Europese invalidenkaart kan de letter A worden toegevoegd voor gehandicapten die in het openbaar vervoer ook recht hebben op ondersteuning door een persoonlijke assistent. Tegen vervalsing en fraude zal de kaart worden voorzien van een QR-code.

De Europese gehandicaptenkaart wordt door de lidstaten gratis uitgegeven en verlengd, behalve bij verlies of schade. De EU-landen mogen een vergoeding voor administratiekosten in rekening brengen.

Ongeveer 87 miljoen mensen in Europa leven met een of andere vorm van handicap. Zij ondervinden regelmatig hindernissen bij reis en verblijf in andere Europese landen omdat hun handicapstatus niet overal gelijkelijk wordt erkend. 

De afgelopen jaren had de Europese Commissie al een proef gedaan met de harmonisatie van reeds bestaande nationale gehandicaptenkaarten uit acht landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Ieder EU-land heeft tot nu toe zijn eigen regels voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart. De nieuwe kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Intensieve onderhandelingen over de definitieve vorm gingen op 17 januari en werden binnen minder dan een maand met met het akkoord van vandaag succesvol afgerond. Op technisch niveau zullen de werkzaamheden worden voortgezet om de juridische teksten en de meertalige speciale website af te ronden.