woensdag 31 mei 2023
Home EU Investeerders tegen LNV-top: meer Landbouwsubsidie voor Green Deal

Investeerders tegen LNV-top: meer Landbouwsubsidie voor Green Deal

Een groep Europese investeringsmaatschappijen vindt dat de Europese Unie het Milieu- en Klimaatplan Green Deal ruimhartiger en sneller moet invoeren. Alleen dan kan de EU de komende dertig jaar de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Onder de Britse en Europese beleggers, samen goed voor bijna 2 biljoen dollar, is ook het Nederlandse Robeco.

De oproep van de investeerders valt samen met de Landbouw-ministerraad die vandaag en morgen in Brussel wordt gehouden. De 27 LNV-ministers willen daar het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 vaststellen, waarover ze nu nog triloog-onderhandelingen voeren met de EU-commissarissen Wojciechowski, Timmermans en Kyriakides, en met de commissies van het Europees Parlement.

De beleggingsmaatschappijen vinden ook dat de EU méér GLB-landbouwsubsidie moet uittrekken voor boeren die hun traditionele agrarische bedrijf willen omvormen. Ook pleiten ze voor het verminderen van directe financiële steun voor grondstoffen met hoge emissies, zoals rood vlees en zuivelproducten. Financiële steun zou veel meer moeten worden gekoppeld aan de kosten voor Milieubescherming.

De Europese agrarische koepel Cogeca daarentegen heeft de LNV-ministers juist opgeroepen nog niet in te stemmen met de vele bepleite productie-aanpassingen, maar eerst alle praktische en financiële gevolgen ervan in kaart brengen (‘effect-beoordeling’).

In een opinieartikel in verscheidene Europese vakbladen koppelt Cogeca-voorzitter Ramon Armengol de GLB-subsidies, het Green Deal-milieubeleid en de EU-handelsakkoorden ( o.a. Mercosur) aan elkaar. Hij wijst erop dat de EU voor importproducten andere (lees: minder) milieucriteria stelt waardoor de Europese boeren worden benadeeld. Cogeca heeft vorige jaar weliswaar ingestemd met Mercosur, maar dreigt voortaan handelsakkoorden veel kritischer te zullen bekijken.

De Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) roept de Europese Commissie en de EU-landen op meer inzicht te geven in de uitbetalingen van landbouwsubsidies. Wolters is lid van de budget-controlecommissie die jaarlijks de EU-boekhouding controleert. Er is al enkele jaren sprake van dat in enkele Midden-Europese landen wordt gesjoemeld met landbouwsubsidies, en dat grote bedragen worden uitgekeerd aan politieke vriendjes van premiers en landbouwministers.

Volgens een Europese diplomatieke bron is “maart een cruciale maand” voor de onderhandelingen over het nieuwe landbouwbeleid. De Portugese minister van Landbouw, Maria do Céu Antunes zegt dat er vooruitgang is geboekt in de eerdere trilogen. Zij wil eind deze week een ‘super trialoog’ beleggen om de ministers, de commissarissen en de parlementscommissies een knoop te laten doorhakken.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.