Klöckner ook in Duitse Bondsdag onder vuur om EU-landbouwplan

AGRI Committee meeting - Exchange of views with Julia KLÖCKNER, Federal Minister of Food and Agriculture of Germany

Vernieuwing van het Europese landbouwbeleid dreigt ook een splijtzwam te worden in de Duitse coalitie van CDU en SPD. In de Bondsdag kreeg Landbouwminister Julia Klöckner (CDU) geen steun van de SPD toen zij het ‘uitgeklede’ Europese GLB-compromis verdedigde.

Dat compromis had Klöckner, die momenteel zelf tijdelijk voorzitter van de LNV-ministerraad is, gesloten met de 27 ministers en het Europees Parlement.

In de Bondsdag sloten de SPD, de Groenen en de linkse oppositie zich aan bij de koers van Klimaat- en Milieucommissaris Frans Timmermans, die vindt dat in het driepartijenoverleg (de triloog) in Brussel geprobeerd moet worden dat nieuwe GLB wat meer op te plussen.

De SPD verwijt hun Duitse CDU-minister dat ze binnen de EU te veel concessies heeft gedaan aan de agri-lobby, en dat er nu niets of weinig terecht dreigt te komen van de Green Deal, biodiversiteit en voedselveiligheid.

“Minister Klöckner moet nu de kans grijpen in de onderhandelingen over het GLB en niet in het tekort blijven steken”, eiste Matthias Miersch, plaatsvervangend fractievoorzitter van de SPD. Hij steunde daarmee de koers van Timmermans, die ook sociaaldemocraat is.

Maandag klaagde Klöckner duidelijk over de kritiek van Timmermans die zelfs zinspeelde op de mogelijkheid dat hij het uitgeklede voorstel van tafel haalt. “Het is absoluut noodzakelijk om democratische compromissen die om goede redenen zijn gevonden serieus te nemen”, had Klöckner daarover gezegd.

De onenigheid in de Bondsdag over de gevolgen van het Europese landbouwbeleid door Duitse agrariërs is de zoveelste confrontatie tussen Klöckner en de SPD. Eerder deze week klaagde ze over een nieuwe wet ter bescherming van insecten van het (door SPD’ers geleide) Milieuministerie. De milieudienst houdt op geen enkele manier rekening met bezwaren van boeren, maar negeert ze, zo klaagde ze.

Volgend jaar worden in Duitsland Bondsdagverkiezingen gehouden, waarna ook een nieuwe bondskanselier moet worden gekozen. Nu Angela Merkel haar vertrek heeft aangekondigd, zakt de CDU in opiniepeilingen.