Landbouwministers G7-landen pleiten voor meer voedselzekerheid

De landbouwministers van de G7-landen hebben hun ernstige bezorgdheid geuit over de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne voor de wereldwijde voedselzekerheid. De ministers deden zondag na afloop van een tweedaagse bijeenkomst in Japan een oproep de wereldwijde voedselzekerheid te garanderen. 

Italië, Japan, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en de Europese Unie namen deel aan de bijeenkomst. Aan de vergadering waren ook verscheidene VN-organisaties aanwezig, zoals de FAO, IFAD, OESO en WFP.

De landbouwministers van de zeven grote westerse industrielanden zeiden dat ze “diep bezorgd zijn over de verwoestende impact die de oorlog heeft op de voedselzekerheid wereldwijd, niet in de laatste plaats door prijspieken in granen, brandstof en kunstmest.”

Nu de honger stijgt en de inflatie van de binnenlandse voedselprijzen in een groot deel van de wereld enorm stijgt, zijn collectieve acties nodig om de wereldwijde doelstellingen voor voedselzekerheid op korte en lange termijn te halen. Dat zei de directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), Qu Dongyu op de G7-bijeenkomst. 

De FAO-chef wees op vijf kernacties voor de G7 om vooruitgang te boeken op weg naar duurzame agrovoedingssystemen, waaronder de rol van markten, hulp, de particuliere sector en wetenschap en innovatie.

Gesprekken binnen de G7 over het verhogen van de landbouwproductie waren tot nu toe geen belangrijk gespreksonderwerp, deels omdat de meeste landen zelf grote voedselexporteurs zijn en vaak elkaars concurrenten. Ook wordt gevreesd dat het streven naar uitbreiding van de landbouwproductie sommige landen zal aanzetten tot protectionistische maatregelen, zoals het subsidiëren van boeren.

De G7-landen beloofden het herstel van Oekraïne te ondersteunen, onder meer door te helpen bij het ontmijnen van landbouwgrond, en bij het herstel van door Rusland verwoeste opslagplaatsen en irrigatie.

Ze benadrukten dat de langdurige invasie en klimaatverandering veerkrachtige en duurzame voedselsystemen steeds belangrijker hebben gemaakt. Ze riepen op om zowel de binnenlandse productie als de internationale handel te bevorderen om de toeleveringsketens van landbouwproducten te diversifiëren. Ze beloofden ook inspanningen om de duurzame productiviteit te verbeteren.

De ministers keurden ook een actieplan voor duurzame landbouw goed. Het plan roept op tot een breed scala aan innovaties in de landbouw en intensievere inspanningen om het landbouwbeleid te hervormen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.