woensdag 29 maart 2023
Home EU Milieuclubs: Europese landbouw haalt Klimaatverdrag en Green Deal niet

Milieuclubs: Europese landbouw haalt Klimaatverdrag en Green Deal niet

De Europese Unie (EU) schiet volgens drie internationale milieubeschermingsorganisaties tekort in haar plannen voor duurzame landbouw. Het Europese milieubureau (EEB), Naturschutzbund Deutschland (NABU) en BirdLife zeggen dat de doelstellingen van Boer-tot-Bord en het Parijse klimaatakkoord niet worden gehaald.

De LNV-ministers van de EU-landen bespreken maandag in Brussel de voortgang van zowel het landbouwbeleid als het  verminderen van het gebruik van chemicaliën en gewasbeschermers.

De EU vindt dat het gebruik van pesticiden tegen 2030 met de helft moet worden teruggedrongen, terwijl het Parijse klimaatakkoord beoogt de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en bij voorkeur tot 1,5 graden. De milieuclubs vinden dat veel landen kiezen voor de minimale eisen. Dit leidt tot inactiviteit op het gebieden waar dit het hardst nodig is, zo zeggen ze.

De EU heeft al belangrijke stappen gezet om de transitie naar duurzame landbouw te bevorderen, zo wordt door de organisaties erkend. Maar volgens hen is er nog veel werk aan de winkel om de landbouwsector te verduurzamen. Het is cruciaal dat de Europese Commissie de druk op de lidstaten verhoogt om hun nationale strategieplannen aan te passen, en dat er meer verantwoording komt over hoe landbouwsubsidies worden besteed. 

Volgens de organisaties falen de nationale strategieplannen om de urgente crisis op het gebied van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering aan te pakken. Dit zal naar verwachting leiden tot een verdere afname van de biodiversiteit en het verlies van leefgebieden voor dieren.

Het rapport van de drie milieuorganisatis stelt ook dat er meer aandacht nodig is voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van het gebruik van landbouwgrond.

De milieuclubs benadrukken dat duurzame landbouw niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de landbouwers zelf. Duurzame landbouwpraktijken kunnen leiden tot vermindering van kosten, bijvoorbeeld voor het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen en het verbeteren van de gezondheid van de bodem, wat volgens hen leidt tot hogere opbrengsten. 

Het kan ook leiden tot een verbetering van de kwaliteit en voedingswaarde van ons voedsel, wat beter is voor onze gezondheid en welzijn. Bovendien kan duurzame landbouw bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, wat essentieel is om de opwarming van de aarde te beperken en de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...