Minder elektriciteit Duitse economie; minder CO2

Volgens het Duitse Milieuagentschap is de CO2-uitstoot in Duitsland vorig jaar met ongeveer tien procent gedaald. Daarmee lijkt Duitsland op weg om zijn klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Met name in de landbouwsector was sprake van aanzienlijke verminderingen in de  CO2-uitstoot.

Met 673 miljoen ton werden in 2023 ongeveer tien procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2022, zo maakten het Ministerie van Klimaat en het Milieuagentschap bekend.  Duitsland wil zijn uitstoot in 2030 met 65 procent verminderen ten opzichte van 1990. Momenteel ligt dit rond de 46 procent. Duitsland moet in 2045 volledig klimaatneutraal zijn.

Zowel Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat, als het Duitse Milieuagentschap zijn van mening dat de gestelde doelen binnen bereik liggen, maar milieuorganisaties waarschuwen dat het rapport een vals gevoel van zekerheid uitstraalt. 

De daling van vorig jaar is slechts deels een gevolg van overheidsmaatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar de terugdringing van CO2-emissies komt vooral doordat de Duitse economie minder goed draait en minder elektriciteit van de Duitse bruinkool-gestookte energiecentrales gebruikt.

Minister van Economie en Klimaat Habeck zei dat Duitsland voor het eerst op koers ligt om zijn klimaatdoelstelling te verwezenlijken. Het tempo van de klimaatbescherming is bijna verdrievoudigd. De Groene politicus benadrukte dat dit ook mogelijk is met een economie die zich herstelt.

Ondanks de over het algemeen positieve voorspellingen voor de klimaatdoelstellingen, riepen milieuorganisaties de regering in Berlijn op om meer maatregelen te nemen om de broeikasgassen terug te dringen. Greenpeace stelde dat niemand een worstelende economie mag verwarren met klimaatbescherming.