woensdag 8 februari 2023
Home EU Na miljoenensubsidies van EU nog amper verbetering in Balkanlanden

Na miljoenensubsidies van EU nog amper verbetering in Balkanlanden

De financiële en politieke steun van de Europese Unie voor fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in de Balkanlanden hebben tot nu toe weinig effect. Volgens een onderzoek van de Europese Rekenkamer blijven in die landen problemen bestaan rond de onafhankelijkheid van rechters, wijdverbreide corruptie en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. 

De EU geeft die landen al twintig jaar honderden miljoenen subsidie om hun geleidelijke integratie in de Unie te ondersteunen. Op 1 juli 2013 trad Kroatië als eerste van zeven landen toe tot de EU; Montenegro, Servië, de Republiek Noord-Macedonië en Albanië staan op de nominatie om lid te worden.

Met Montenegro en Servië zijn al toetredingsonderhandelingen op gang gekomen. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

De komende jaren valt geen toelating van nieuwe EU-landen te verwachten. Binnen de EU gaan steeds meer stemmen op om eerst de eigen EU-organisatie te moderniseren, inclusief takenpakket, bevoegdheden en financiering. Sommige EU-lidstaten hebben zich zelf klip-en-klaar uitgesproken tegen verdere uitbreiding van de EU.

​​De Europese Commissie moet eerst meer doen om hervormingen van de rechtsstaat in de Westelijke Balkanlanden door te drukken, zo wordt geconcludeerd.  De Europese Rekenkamer beklemtoont ook dat de forse subsidies tot nu toe niet succesvol zijn. 

In een eerste reactie benadrukten woordvoerders van de Europese Commissie dat er de voorbije jaren belangrijke vooruitgang is geboekt, maar erkenden tegelijkertijd dat er nog veel meer moet gebeuren. 

In het rapport merkt de Rekenkamer op dat de schuld niet alleen bij de Europese Unie moet worden gezocht. Ook in de kandidaat-lidstaten hebben lokale overheden te weinig gedaan om aan de EU-criteria te voldoen, luidt het. 

“Dit betekent dat het geld voor deze initiatieven de facto verspild is, aangezien er niet over een blijvende verandering kan worden gesproken. De vooruitgang die de voorbije twee decennia werd geboekt, blijft bijzonder bescheiden.”

“Dit vormt op zijn beurt een bedreiging voor de duurzaamheid van de verstrekte steun. Lopende hervormingen verliezen hun geloofwaardigheid als ze geen tastbare resultaten opleveren.”.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.