Nederland vraagt EU versoepeling NSP

Veel Europese landbouwministers dringen aan op soepelere procedures voor aanpassingen in hun nationale strategieplannen (NSP’s) onder het Europese landbouwbeleid. De nationale invullingen van het gemeenschappelijk beleid zijn dit jaar van start gegaan en onlangs beoordeeld door de lidstaten.

Iets minder dan een jaar nadat het hervormde gemeenschappelijke landbouwbeleid van kracht werd, publiceerde de Europese Commissie een eerste samenvattend rapport over de nationale strategische GLB-plannen. Hoewel het rapport niet ingaat op de plannen van individuele landen, constateert het dat verdere inspanningen nodig zijn, waaronder risicobeheer, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het Speciaal Comité voor de Landbouw (SCA) verwelkomden vertegenwoordigers van veel lidstaten het rapport.

De evaluatie van de NSP’s wordt op het maandelijkse EU-Landbouwberaad (10-12 december) besproken, en staat los van de eerste uitbetalingen. Niet alleen in Nederland maar ook in enkele andere EU-landen is recent begonnen met uitbetalingen.

Volgens de Nederlandse demissionair bewindsman Piet Adema gaven veel lidstaten aan dat ze begin dit jaar tegen obstakels zijn aangelopen. Een van de belangrijkste oorzaken was de timing van de EU-wetgeving omdat de wetgeving pas laat werd vastgesteld. Dit creëert onzekerheid en belemmerde een tijdige voorbereiding van de nationale strategieplannen.

De Europese Commissie heeft enkele punten van tevredenheid geconstateerd in de evaluatie, maar erkent ook dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. De lidstaten hebben de Commissie gevraagd om flexibeler te zijn bij de beoordeling van hun nationale strategieplannen.  Adema schreef aan de Tweede Kamer dat hij zal pleiten voor verbetering van de procedures.

Als reactie op de evaluatie erkent de Europese Commissie de uitdagingen en belooft de procedures te herzien om de lidstaten meer flexibiliteit te bieden.