donderdag 30 maart 2023
Home EU Nederland wil dat de EU kleding en textiel duurzamer gaat gebruiken

Nederland wil dat de EU kleding en textiel duurzamer gaat gebruiken

Nederland en tien andere EU-landen willen de textiel-industrie ingrijpend verduurzamen. Ze hebben daarover nu gezamenlijke voorstellen ingediend bij de Europese Commissie.

De elf EU-landen wijzen erop dat de textielindustrie meer CO2-luchtvervuiling veroorzaakt dan de zee- en luchtvaart bij elkaar. Dat staat in het joint paper dat dinsdag in Brussel is aangeboden.

De tien andere landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en Zweden. In juni had Nederland de andere landen uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de verduurzaming van de textielbranche.

In hun brief aan de Eurocommissarissen Breton (Interne Markt), Sinkevičius (Milieu) en Timmermans (Klimaat) pleiten de elf EU-landen voor heldere en ambitieuze doelstellingen op het gebied van inzameling, hergebruik en recycling van textiel.

Zo zou elk kledingstuk een verplicht percentage herbruikbaar materiaal moeten bevatten, zodat recycling beter mogelijk wordt. Ook vragen de landen om zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS in regenkleding, uit te faseren.

Daarnaast willen de lidstaten onderzoeken hoe kan worden gestimuleerd dat kleding langer meegaat. Hierbij horen ook maatregelen om het vernietigen van onverkochte kleding tegen te gaan, wat kledingwinkels nu soms noodgedwongen doen.

Tot slot vragen de landen om betere transparantie en consumenteninformatie. Een concrete maatregel is een verplicht label op elk kledingstuk. Daarop kunnen kopers meteen zien waarvan het shirt is gemaakt, en onder welke arbeidsomstandigheden dat is gebeurd.

Staatssecretaris Van Weyenberg zei dat Nederland een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textielfabrikanten heeft aangekondigd. Vanaf 2023 worden producenten verantwoordelijk voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van hun producten. “Daar moeten we in heel Europa naar toewerken”, zei hij.

“Minder CO2-uitstoot is één van de belangrijkste doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. We zien dat de textielindustrie hierin een belangrijke rol kan spelen. Ik vind het belangrijk dat Europa een ambitieuze verduurzamingsstrategie opstelt, zodat duurzame textiel een gewoonte wordt.”

Populair

Europees Parlement kiest Roberta Metsola (EVP) tot nieuwe voorzitter

De Maltese Europarlementarier Roberta Metsola is verkozen (EVP) tot voorzitter van het Europees Parlement. Ze is de eerste Europarlementariër uit Malta...

Toelating ‘groene’ groeimiddelen in Europese landbouw wordt versneld

De toelating van biologische gewasbeschermers in de Europese landbouw wordt versneld en vereenvoudigd. De Europese Commissie wil het gebruik van milieuvriendelijke...

Oekraïne schort voedselexport op; EU werkt aan agrarisch actiepakket

Oekraïne heeft beperkingen opgelegd aan de export van graansoorten. Het verbod blijft de rest van dit jaar van kracht. Oekraïne is...

Door EU-sancties geen Nederlandse pioenrozen meer naar Rusland

Na de Russische inval in Oekraïne stelde de Europese Unie sancties in die ook een grote impact hebben op Nederlandse ondernemers die...

Frankrijk doet voor EU proeven met vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met vaccinatie tegen vogelgriep HPAI. Als de proef slaagt, zullen de resultaten worden aangeboden aan...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...