Nieuw uitstel voor Mercosur door verzet van Argentinië en Frankrijk

De onderhandelingen over het Mercosur-handelsverdrag worden komende week niet heropend. Het was de bedoeling dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 7 december op de Zuid-Amerikaanse-Europese top de slotronde zou voorzitten, maar haar rol op die top is inmiddels geminimaliseerd. 

In Argentinië is vorige week een nieuwe president gekozen die tegen het huidige verdrag is. Argentinië heeft Brazilië, de huidige roulerend voorzitter van Mercosur, laten weten dat het geen nieuwe toezeggingen zal kunnen doen en dat het van plan is de beslissingen over te laten aan hun nieuwe president Javier Milei. De top van 7 december komt dagen vóór de inauguratie van Milei.

Ook heeft de Franse president Emmanuel Macron kort daarop nieuwe bezwaren geopperd. Volgens Macron zijn de toezeggingen op het gebied van milieu die Brussel heeft gekregen, niet voldoende. 

Macron zei dat hij ‘onze boeren, onze industriëlen in Frankrijk en overal in Europa niet kan vragen om zich in te spannen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, terwijl we tarieven afschaffen op importgoederen die niet aan deze regels onderworpen zijn”. Dat heeft hij dit weekeinde gezegd tegen de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva bij de COP-28 conferentie in Dubai.

Over de handelsdeal tussen EU en de vier Mercosurlanden wordt al zo’n twee decennia gepraat. Het pact zou een geïntegreerde markt van 780 miljoen consumenten creëren, waarmee het het grootste vrijhandelsverdrag uit de geschiedenis van de EU zou worden. Maar vooral in agrarische kringen in de EU-landen wordt marktverstoring gevreesd omdat de Zuid-Amerikaanse importproducten niet onderworpen zijn aan allerlei in Europa geldende milieuwetten.

Er is in meerdere Europese landen al langer veel verzet tegen het mogelijke akkoord, ook in Nederland. Nederland moet in Brussel “klip en klaar” maken dat landbouw geen onderdeel mag zijn van het handelsverdrag, vond een Kamermeerderheid eerder dit jaar nog. Ook is volgens hen de veiligheid van geïmporteerd vlees in het geding en leidt het tot extra ontbossing van de Amazone.