woensdag 8 februari 2023
Home EU Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst speciale rechten voor buitenlandse investeerders en worden bedrijfswinsten boven klimaat- en milieubehoeften gesteld.

De Europese economie hoopt op een impuls in de handel met Canada en op verdere handelsakkoorden met andere landen zoals Chili en Mexico. De goedkeuring van CETA is onderdeel van de nu vastgestelde internationale handelsstrategie van de nieuwe centrumlinkse Duitse coalitie.

Die nieuwe handelsstrategie beoogt ook de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS te verdiepen, die momenteel worden overschaduwd door enorme subsidies voor bedrijven die in de VS produceren.

Daarnaast moeten duurzaamheidsnormen standaard worden verankerd in toekomstige handelsovereenkomsten. Op aandrang van de Groenen zijn aanvullingen opgenomen om in handelsverdragen ook dezelfde klimaat- en milieu-criteria te hanteren die in de EU worden gehanteerd.

Duitsland heeft daarmee zijn stem over het handelsbeleid terug, zei minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen). De EU heeft nog steeds geen goedkeuring van verscheidene landen,  

CETA kan pas in werking treden als alle 27 EU-lidstaten groen licht hebben gegeven. Veel landen ontbreken echter nog, waaronder Italië en Frankrijk. De bepalingen uit het verdrag worden al sinds september 2017 voorlopig toegepast. 

Dit betekent dat 98% van alle goederen die tussen de EU en Canada worden verhandeld, niet langer onderworpen zijn aan douanerechten. Canada zelf heeft de ratificatie al afgerond. Volgens brancheorganisaties is het volume sinds de voorlopige toepassing van CETA echter al met ongeveer een vijfde toegenomen.

Populair

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Financiële EU-top heropent debat over verlaging landbouwsubsidies

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen in Brussel bijeen om te praten over het nieuwe meerjarenbudget. Gezien de grote meningsverschillen...

Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in...

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...

Lara Wolters (PvdA): Tsjechische premier moet EU-geld terugbetalen

Het Europees Parlement vindt dat de Tsjechische premier Andrej Babiŝ zijn Europese subsidies moet terugbetalen. Als premier heeft hij rechtstreekse invloed...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.