Nog geen verplicht cameratoezicht op Deense kotters

De al op grote schaal ingevoerde camerabewaking in de visruimen van Deense kotters wordt toch geen wettelijke verplichting. De Deense LNV-minister Jacob Jensen ziet er van af omdat de huidige vrijwillige regeling al prima werkt.

Uit een proefperiode van afgelopen jaar op tientallen schepen is gebleken dat de Deense vissers niet langer hun ondermaatse vangsten terugstorten in zee, maar (zoals wettelijk verplicht is) aan land brengen. Ook het gewicht van die vangst moet meetellen in de toegestane maximale vangstquota, en moet dus op de visafslag worden gewogen.

Om te voorkomen dat de bijvangst  werd weggegooid, heeft de vorige Deense visserijminister Rasmus Prehn (S) de eis ingevoerd dat een camera de sorteertafel op de kotters moet registreren. Dat  heeft gewerkt, zo blijkt inmiddels uit cijfers van het Visserijagentschap.

Nadat er begonnen was met het monitoren van 65 Deense visserskotters is de geregistreerde (aan wal gebrachte) bijvangst van kabeljauw negen keer zo groot, en steeg de bijvangst van schelvis zelfs met 6300 procent, schrijft een Deense krant.

Die grote verschillen worden opmerkelijk genoemd door de Deense Natuurbeschermers die zeer kritisch zijn over het feit dat de overheid de cameraplicht nu weer laat vallen.

‘ Ik wil geen extra controlemaatschappij opbouwen, maar de visserij vrijmaken. Zij krijgen voordelen door de camera aan te houden’ , zegt minister Jensen tegen de Deense krant Politiken.

De voorzitter van de Deense Visserijvereniging zegt zelf dat `sommige visserlui inmiddels gewend zijn geraakt aan de camera’s in de werkruimten van het schip.

In de Europese Unie wordt inmiddels gewerkt aan een EU-regeling voor (verplicht) cameratoezicht op grote visserijschepen (langer dan 18 meter). Dat wetsvoorstel is al door het Europees Parlement, maar moet nog finaal worden afgehandeld.