woensdag 31 mei 2023
Home EU Onderzoek naar nut en effect van EU-steun voor zuivelindustrie

Onderzoek naar nut en effect van EU-steun voor zuivelindustrie

De Europese Rekenkamer onderzoekt of tijdelijk steunmaatregelen voor de zuivelmarkt goed hebben gewerkt. Met die tijdelijke steun was van 2014 tot 2017 ruim 740 miljoen euro gemoeid.

De EU-steun was bedoeld voor bedrijfstakken die schade leden door een Russisch invoerverbod op Europese zuivelproducten. Dat was een vergelding voor het Europese embargo tegen Russische bedrijven vanwege de Russische annexatie van het Oekraiense schiereiland De Krim.

Om te voorkomen dat de zuivelprijzen tot een onhoudbaar laag niveau daalden, was een Europees vangnet ingesteld om een deel van de overschotten weg te werken. In 2014-2015 daalden de prijzen voor de melkproducenten met zo’n 10 eurocent per liter tot ongeveer 30 cent. De Europese Commissie was van oordeel dat de melksector te maken had met marktverstoring. De EU-landen konden de EU-financiering aanvullen uit hun eigen landelijke begrotingen.

“Melkproducenten kregen te maken met een aanzienlijke daling van hun inkomsten”, aldus Nikolaos Milionis van de Europese Rekenkamer. Deze instantie geeft leiding aan de controle van de genomen maatregelen. Zij zullen nagaan of de EU-bedragen goed werden besteed om de zuivelboeren te helpen de crisis het hoofd te bieden.

De controleurs van de Rekenkamer zullen controlebezoeken afleggen aan Frankrijk, Italië, Ierland en Finland om na te gaan hoe de EU-maatregelen in de praktijk werden uitgevoerd. De grootste producenten van koemelk zijn Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Polen en Italië. Twee derde van alle door zuivelbedrijven verwerkte melk wordt gebruikt voor de productie van kaas en boter.

De verwachting is dat het uiteindelijke verslag van de Europese Rekenkamer eind 2020 wordt gepubliceerd.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.