EU-Milieucommissaris verwacht minder klimaat in landbouw

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicus vreest dat de komende jaren het debat over natuur en milieu in het EU-landbouwbeleid in een heel ander vaarwater terecht zal komen.

Hij ziet steeds meer verharde standpunten opduiken en wijst op de recente opkomst van populistische, anti-Europese partijen die zich afzetten tegen klimaat- en milieumaatregelen.

Sinkevicius wijst erop dat de Green Deal medio 2019 onder heel andere omstandigheden tot stand is gekomen, en dat de situatie nu heel anders is: niet alleen in de politiek maar ook onder het publiek. 

“We hebben in de EU een stabiele meerderheid die de Green Deal steunt”, zei hij, verwijzend naar de huidige steun van het Europees Parlement voor de groene agenda in het algemeen. “Maar dan komen we bij moeilijkere kwesties, waarvan ik denk dat ze onvermijdelijk zullen worden beïnvloed door het politieke debat”, zei hij onlangs tegen nieuwsagentschap Reuters. 

Na het Klimaatverdrag van Parijs (2015), na de toenemende protesten van jongeren in alle EU-landen onder leiding van de Noorse Greta Thunberg (2018), boekten bij de Europese verkiezingen pro-milieupartijen bijna overal forse stembuswinst. 

“Het zijn nu beslist andere omstandigheden dan in 2019, toen we begonnen met maximale steun en politieke bereidheid tot actie tussen vrijwel alle politieke partijen”, zei Europees commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius onlangs. 

Sommige EU-lidstaten zijn nu, amper vijf jaar later, tegen regels voor uitlaatgassen voor auto’s en proberen strengere controles op vervuiling in veeteelt en landbouw te versoepelen. Een voorstel om de isolatie van woningen en overheidsgebouwen te verbeteren (om gas en energie te besparen) stuit op verzet van landen die zich zorgen maken over de kosten.

Ook de voorzitter van de ENVI-milieucommissie van het Europees Parlement, de Franse liberaal Pascal Canfin, constateert een toenemende polarisatie, zoals recentelijk rond de natuurherstelwet (NRL). Komende maand wordt geprobeerd de 27 Milieuministers en de rapporteurs van de Milieucommissie zo snel mogelijk op één lijn te krijgen, zodat de fors afgezwakte natuurherstelwet nog vóór de verkiezingen van juni-2024 definitief kan worden vastgesteld. 

Canfin vindt – achteraf – dat de Europese Commissarissen beter al hun natuur- en klimaatplannen in één voorstel aan het Parlement hadden moeten aanbieden. Nu moesten ze met onderdelen van het pakket instemmen, en voor de rest maar afwachten. 

‘Als halvering chemicaliëngebruik, natuurherstelwet, bodem- en landrechten, nieuwe veredelingstechnieken enzovoort samen waren gepresenteerd, zou elke partij er baat bij hebben gehad en zou het hele proces veel eenvoudiger zijn geweest. Dat zou polarisatie in deze vorm hebben voorkomen’. 

Volgens Canfin is ‘zijn’ natuurherstelwet daardoor onnodig ingrijpend door de rechtse meerderheid van het Europees Parlement uitgekleed.