Oostenrijkse veehouders moeten stalvloer eerder vervangen

Oostenrijkse varkenshouders mogen de ombouw van hun stallen niet uitstellen tot het jaar 2040, zoals eerder was besloten. Het Grondwettelijk Hof heeft dat compromis van de coalitieregering teruggedraaid.

Het Hof vindt de overgangsperiode van 17 jaar voor het verbod op roostervloeren te lang en niet objectief kan worden gerechtvaardigd.

Het Grondwettelijk Hof heeft geen nieuwe datum voorgeschreven; minister van Dierenbescherming Johannes Rauch (Groenen) stelt nu als deadline juli 2030,  met een overgangsfase vanaf juli 2025.

Daarnaast moet in de Oostenrijkse horeca een herkomst-etikettering worden ingevoerd, zodat consumenten bewust kunnen kiezen voor Oostenrijks vlees, aldus de Oostenrijkse coalitie van de conservatieve ÖVP en de Groenen.  Rauch drong er op aan om snel tot een akkoord te komen. 

Er zijn in Oostenrijk 20.000 varkenshouderijen, waarvan twee derde vleesvarkensbedrijven, die nu getroffen worden. Daar trekken de Oostenrijkse agrarische organisaties tegen ten strijde.

Het besluit van het Hof heeft geleid tot verdeelde reacties. Dierenbeschermers verwelkomen de verkorting van de overgangsperiode. Zij dringen aan op een snelle aanpassing van de wetgeving. Ook pleiten zij voor hogere subsidies om varkenshouders in staat te stellen snel over te schakelen naar diervriendelijkere stalsystemen.

De reacties in de Oostenrijkse politiek zijn ook verdeeld. Terwijl de Groenen de uitspraak van het Hof zien als een overwinning voor dierenbescherming, benadrukken vertegenwoordigers van andere partijen, zoals de SPÖ, de noodzaak van een evenwichtige aanpak. 

Ook uiten varkenshouders en het ministerie van Landbouw hun bezorgdheid. Zij benadrukken dat een dergelijke abrupte verandering ernstige gevolgen kan hebben voor de sector. De Vereniging van Oostenrijkse Varkenshouders (VÖS) betwijfelt of de voorgestelde maatregelen haalbaar zijn en waarschuwt voor mogelijke negatieve effecten op de Oostenrijkse vleesproductie.

Minister van Landbouw Norbert Totschnig (ÖVP) benadrukte dat de aanvoer van lokaal voedsel, het dierenwelzijn en het voortbestaan ​​van de boerderijen gewaarborgd moeten zijn: “We mogen onze Oostenrijkse schnitzel niet in gevaar brengen en afhankelijk worden van import uit het buitenland.”