maandag 29 mei 2023
Home EU Pleidooi voor plek 'sociale rechten' seizoenswerkers in EU- landbouw

Pleidooi voor plek ‘sociale rechten’ seizoenswerkers in EU- landbouw

Europese vakbonden vinden dat de rechten van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw wettelijk moeten worden opgenomen in het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In een Open Brief wordt opgeroepen ‘de sociale rechten’ van uitzendpersoneel vast te leggen in de huidige triloog-onderhandelingen over nieuw EU-landbouwbeleid.

De Open Brief is ondertekend door een brede alliantie van meer dan 300 internationale en landelijke vakbonden, werknemersorganisaties en solidariteitsgroepen, waaronder uit Nederland ook CNV, FNV, Greenpeace en Amnesty International.

In de oproep wordt onder meer verwezen naar begin vorig jaar, bij het uitbreken van de coronapandemie, toen reisverboden werden opgelegd aan grote groepen buitenlandse inhuurkrachten. Zij mochten nergens heen, terwijl de landbouw in veel EU-landen zat te springen om tijdelijk personeel.

Het pleidooi voor opname van ‘sociale rechten’ in het GLB dreigt een nieuwe hindernis te worden voor de toch al moeilijke triloog-onderhandelingen tussen Europees Parlement, Europese Commissie en de 27 LNV-ministers.

Veel regeringen hebben er bedenkingen tegen, en wijzen op de zeer grote verschillen in betaling en behandeling van (meestal: buitenlandse) inhuurkrachten. Bovendien: verschillen niet alleen per land, maar ook nog eens per bedrijfstak.

Vakbonden daarentegen noemen die grote verschillen juist een argument om op EU-niveau wél iets te regelen. Het Europees Parlement heeft onlangs een regeling voor een wettelijk minimumloon vastgesteld. Waar EU-landen tegenin brengen dat arbeidsvoorwaarden, CAO’s en salarissen nationále kwesties zijn die niet onderworpen zijn aan EU-bevoegdheden.

Het Europees Parlement heeft de opname van ‘sociale conditionaliteit’ in het GLB krachtig gesteund. De voorwaarden zou betrekking hebben op arbeidstijd, gezondheid en veiligheid, en huisvesting voor mobiele en migrerende arbeiders.

In de Open Brief, gepubliceerd op 17 februari, wordt voorgesteld de rechtstreekse GLB-betalingen (in de eerste pijler) te koppelen aan het naleven van arbeidsvoorwaarden. Hoewel GLB-subsidies momenteel al afhankelijk zijn van zaken als milieunormen, volksgezondheid en dierenwelzijn, spelen vakbondsrechten, ‘sociale rechten’ tot nu toe geen rol bij de uitbetaling van landbouwsubsidies.

De arbeidsomstandigheden in de Europese landbouwsector behoren volgens de ondertekenaars tot de “meest uitdagende en precaire” van de EU-economie. Ze wijzen ook op veel voorkomend arbeidsmisbruik en uitbuiting.

Minstens tien miljoen mensen zijn werkzaam in de Europese landbouw, voornamelijk als seizoenarbeider, dagloner of in een andere onzekere status, waarbij maar liefst 61,2% van de landbouwarbeiders ‘informeel werk’ doet.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...