maandag 6 februari 2023
Home EU Portugal probeert EU-triloog over landbouwbeleid vlot te trekken

Portugal probeert EU-triloog over landbouwbeleid vlot te trekken

Roulerend EU-voorzitter Portugal heeft eind vorige week ‘een pakket voorstellen’ gepresenteerd om de triloog-onderhandelingen over een nieuwe EU-landbouwbeleid vlot te trekken.

Bij de laatste trialoog op 10 maart verwees de Portugese LNV-minister Maria do Céu Antune naar het nieuwe prestatiemodel over rechtstreekse betalingen, zo zei ze tegenover Euractiv. Ze wilde niet verder in detail treden.

Antunes verwierp het idee dat er tijdens de onderhandelingen onoverkomelijke moeilijkheden waren gerezen. Wel wees ze er op dat ‘sociale conditionaliteit’ geen deel uitmaakte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie uit 2018. Bovendien valt dat niet binnen jaar mandaat, zegt ze.

Via ‘sociale conditionaliteit’ wordt door ngo’s en vakbonden gepleit om allerlei verdragen over sociale rechten ook op te nemen in het landbouwbeleid. Daardoor zouden wetten over minimumloon ook gaan gelden voor ingehuurde seizoensarbeiders.

Antunes zei dat haar voorstel voor het bijeenroepen van een super-trialoog een warm welkom had gekregen van voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, en van EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. De MEP-landbouwcommissie COMAGRI bespreekt vandaag en morgen de voortgang van de triloog.

Hoe de 27 LNV-ministers denken over het Portugese ‘pakket’ en de uitnodiging voor de ‘super-triloog’, wordt volgende week duidelijk op de EU-landbouwraad op 22 maart. Formeel hebben de COMAGRI-commissie, de Europese Commissie en de LNV-ministers er nog niet op gereageerd.

Portugal is nog steeds optimistisch dat er binnenkort een akkoord kan worden bereikt over het nieuwe GLB-beleid. In een toespraak op de wekelijkse EURACTIV’s Agrifood-podcast, herhaalde Antunes haar toewijding om de GLB-hervorming dit halfjaar tot stand te brengen.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.