Proef in vier EU-landen: glyfosaat in landbouw is niet giftig of onveilig

Vier EU-landen, waaronder Nederland, zeggen dat het gebruik van glyfosaat in de landbouw niet zo onveilig is dat het volledig verboden zou moeten worden. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het giftig of kankerverwekkend is, zo laten ze aan de Europese Unie weten.

De vier ‘proef-landen’ zeggen dat glyfosaat geen mutaties in geslachtscellen veroorzaakt, niet schadelijk is voor voortplanting en niet kankerverwekkend of giftig is. Wel zijn er nog steeds gevaren voor ophoping in bodem en water. Glyfosaat – het meest gebruikte herbicide ter wereld – is momenteel in de EU toegelaten tot december 2022.

Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden hebben op verzoek van de EU al het bewijs onderzocht dat is ingediend door chemische bedrijven die de goedkeuring van het middel willen verlengen, maar waar het Europarlement in meerderheid tegen is. Milieugroepen zeggen dat het middel niet alleen de natuur maar ook de menselijke gezondheid bedreigt.

De indeling van chemicaliën is tot nu toe uitsluitend gebaseerd op de gevaarlijke eigenschappen van een stof-zelf, en houdt geen rekening met mogelijke gevolgen van  blootstelling. Het voorstel van de vier proef-landen voorziet niet in een wijziging van de bestaande classificatie en risicobeoordeling.

In enkele EU-landen is geprobeerd een verbod op glyfosaat in te stellen. Zo voerde Luxemburg per 1 februari 2020 een totaalverbod in, maar dat werd door het Europees Hof van Justitie teruggedraaid. Momenteel procedeert Oostenrijk over een gedeeltelijk verbod.

De voedsel- en gezondheidsorganisaties van de EU gaan nu medio september openbare hoorzittingen over dit rapport organiseren. Daarna moeten Europarlement, Europese Commissie en de 27 LNV-ministers proberen het eens te worden.