woensdag 7 december 2022
Home EU Terugkeer van grote dieren in het wild door Europees jachtverbod

Terugkeer van grote dieren in het wild door Europees jachtverbod

Door jachtverboden, door het inrichten van natuurgebieden en door een productievere landbouw keren grote zoogdieren, die vroeger op het punt van uitsterven stonden, in groten getale terug in Europa. Hoewel verschillende diersoorten zijn verdwenen, vertonen enkele grote zoogdieren een opmerkelijke terugkeer, schrijft Our World in Data.

Volgens onderzoeker Hannah Ritchie zijn verschillende soorten grote dieren in de EU-landen bezig zijn aan een spectaculaire comeback. Zo zouden de Europese bizon, bruine beer en eland opnieuw in Europese bossen gedijen. 

De Europese bizon was bijna uitgestorven door habitatverlies en door de jacht. Maar enkele tientallen van hen overleefden in gevangenschap, en werden daarna door natuurbeheerders weer in het wild uitgezet. In de Baltische staten, West-Rusland en Oekraïne wonen er nu weer bizons. In totaal zouden er in Europa zeker 2.500 stuks in leven zijn. Dat zijn er zeker 30 keer meer dan in 1960.

Our World in Data baseert zijn gegevens op eerder onderzoek van de Zoological Society of London, Birdlife International en Rewilding Europe. Die organisaties onderzochten hoe de aantallen van zoogdieren sinds 1960 veranderd zijn. Er werden 18 soorten onderzocht.

Zo is vooral de beverpopulatie fors hersteld. Begin jaren zestig waren er nog maar 2.400 bevers; tegenwoordig 330.000. Verder is er in vijftig jaar ook sprake van verdubbeling van het aantal bruine beren, verdriedubbeling van het aantal elanden en zijn er vijf maal zoveel edelherten. 

De onderzoekers noemen als belangrijkste oorzaken het stopzetten van de jacht, het instandhouden van natuurgebieden, en het verkleinen van het areaal voor landbouwgebieden. Europese landen namen de afgelopen 50 jaar minder landbouwgrond in gebruik, waardoor de natuur aan terrein kon winnen.

Belangrijk is ook het inperken van de jacht op grote zoogdieren, denkt Ritchie. Zo zou de berenpopulatie in Zweden zich vooral hersteld hebben nadat de overheid er in 1981 een jachtquota voor beren invoerde. Zweden kwam ook op de proppen met financiële stimulansen om de reproductie van de veelvraat aan te zwengelen. 

Ook geldt er in heel Europa, met uitzondering van IJsland en Noorwegen, een verbod op de zeehondenjacht, waardoor hun aantallen in vijftig jaar met 900 procent konden toenemen. Tegenwoordig zijn er meer dan 165.000 zeehonden in Europa. Rond 1960 zouden er maar 16.500 van hen geweest zijn.

Populair

Landbouwconsuls kunnen landen helpen bij hun voedselstrategie

Een voedsel-functionaris van het ministerie van LNV in Den Haag vindt dat de Nederlandse landbouwconsuls op ambassades in het buitenland een...

Deens parlement onderzoekt rol van premier bij afmaken nertsen

Het Deense parlement is donderdag begonnen met de parlementaire hoorzittingen over de manier waarop vorig jaar alle Deense nertsen vanwege een...

Europese jongeren pleiten op CoFoE-conferentie voor modernisering EU

De tweede plenaire bijeenkomst in Straatsburg van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFoE) vond afgelopen weekeinde plaats. Burgers, instellingen...

Europese boeren vrezen nieuwe EU-kaderrichtlijn voor schone bodem

De Europese agrarische koepels Copa-Cogeca maken zich zorgen over de gisteren door Brussel voorgestelde nieuwe bodemstrategie. De bonden vrezen dat de...

Steeds meer vertraging en minder export door Britse Brexit-douane

Driekwart van de Britse bedrijven die producten naar EU-landen exporteren, klagen over toegenomen wachttijden en douaneprocedures door de Brexit. Een kwart...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...