dinsdag 26 september 2023
Home EU Van-boer-tot-bord niet EU-uniform maar via aanbevelingen per land

Van-boer-tot-bord niet EU-uniform maar via aanbevelingen per land

De Europese Commissie wil de Klimaat-en Milieudoelen van de ‘van-boer-tot-bord’ strategie van de Green Deal door de EU-landen tot stand laten brengen via nationale strategische plannen, (NSP’s). Dit blijkt uit de “aanbevelingen” die Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski afgelopen week presenteerde voor de 27 EU-landen. 

Op basis van de F2F-doelen heeft de Commissie ‘aanbevelingen’ opgesteld voor de vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hoewel de reductiedoelstellingen van de Green Deal geen onderdeel zijn geworden van de aangekondigd landbouwhervorming, moeten de EU-landen er wel rekening mee houden in hun nationale strategische plannen. 

Dit betekent dat de EU-landen binnen tien jaar ervoor moeten zorgen dat het gebruik en risico van chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica met de helft afnemen. Daarnaast moet het gebruik van meststoffen met 20% worden verminderd, en moet de biologische landbouw worden uitgebreid tot 25% van het areaal. 

Hoewel Commissaris Wojciechowski eerder aankondigde dat hij per land met 15 aanbevelingen zou komen, komt hij (nog?) niet met concrete doelen of meetbare prestaties. De Commissie heeft tot nu toe nu alleen een cijfermatig overzicht opgesteld van het EU-gemiddelde van zes beoordelingscriteria. Hieruit kan hoogstens indirect worden afgeleid op welke terreinen de Commissie van elk EU-land vooruitgang verwacht.

De zes gehanteerde risico-indicatoren in het gemiddelden-overzicht zijn het gebruik van antibiotica in de veehouderij, stikstofbalans per hectare, nitraatverontreiniging van het grondwater en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,  de hoeveelheid landbouwmest en het  behoud en herstel van veengebieden en wetlands.

Populair

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Rekenkamer: EU gaat in 2030 55% minder luchtvervuiling niet halen

Het ziet er volgens de Europese rekenkamer (ERK) niet naar uit dat de Europese Unie in 2030 de Klimaat- en energiedoelstelling voor...

Vertrek Timmermans uit EU: opvolging of van uitstel naar afstel ?

Het aanstaande vertrek van de Eerste Vice-voorzitter van de Europese Commissie, de Nederlander Frans Timmermans, komt voor de ploeg van commissievoorzitter Ursula...

Europese Commissie beslist nog niks over transport Oekraïens graan

De Europese Commissie heeft afgelopen week niet ingestemd met een voorstel van landbouwcommissaris Janus Wojciechowski voor een EU-subsidie voor transportkosten voor Oekraiens...

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Net binnen

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...