woensdag 29 maart 2023
Home EU Vertrouwen van boeren in zeven agrarische EU-landen licht afgenomen

Vertrouwen van boeren in zeven agrarische EU-landen licht afgenomen

Het boerenvertrouwen in zeven EU-landbouwlanden waaronder Nederland  is afgelopen jaar licht afgenomen. De Europese enquête van de agrarische koepelorganisaties Copa-Cogeca constateert een voortdurende daling van het algemene vertrouwen sinds het laatste semester van 2021. 

De resultaten per land geven een gemengd vertrouwensbeeld dat voornamelijk verband houdt met de economische situatie van de agrarische sectoren in die landen (Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Hongarije en Zweden). In de land- en tuinbouw en op akkers speelde in veel EU-landen vorig jaar een lange, droge zomer een belangrijke rol.

Voor Nederland is het vertrouwen van land- en tuinbouwers in hun bedrijf iets afgenomen, terwijl de vertrouwensindex van melkveehouders en pluimveehouders is verbeterd.

Onder Belgische boeren in Vlaanderen is de vertrouwensindex licht gestegen doordat de meeste sectoren economisch stabiel zijn gebleven. Alleen in de Vlaamse tuinbouw was er door kostenstijgingen en dalend consumentenvertrouwen een negatieve stemming.

Voor Frankrijk vindt ruim een kwart van de landbouwers dat de huidige economische situatie van hun bedrijven slecht is; een aandeel dat sinds maart 2022 met 5% is gedaald terwijl de economische vooruitzichten blijven dalen. 

De vertrouwensindex voor Duitsland verslechterde dit najaar aanzienlijk door de crisis in Oekraïne, de gestegen kunstmest- en energieprijzen en hoge rentetarieven op vreemd vermogen. De investeringsbereidheid van Duitse boeren in duurzame (wind- en zonne)energie neemt toe, evenals de prijzen voor melk, rundvee en varkens. De agrariërs in Hongarije zijn over de volledige breedte van de sector een stuk somberder; zelfs voor de komende twee, drie jaar.

Bezorgdheid over stijgende kosten blijft het vertrouwen van Italiaanse boeren ondermijnen. Ook zij zijn pessimistischer over huidige en toekomstige zaken, met een horizon van 2 à 3 jaar). Ten slotte was het vertrouwen van de Zweedse boeren tot het 3e kwartaal van 2022 gestaag aan het afnemen, maar het sentiment begint nu positiever te worden en zelfverzekerd omdat de inkomens van de Zweedse boeren worden verhoogd.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...