maandag 25 september 2023
Home EU Vertrouwen van boeren in zeven agrarische EU-landen licht afgenomen

Vertrouwen van boeren in zeven agrarische EU-landen licht afgenomen

Het boerenvertrouwen in zeven EU-landbouwlanden waaronder Nederland  is afgelopen jaar licht afgenomen. De Europese enquête van de agrarische koepelorganisaties Copa-Cogeca constateert een voortdurende daling van het algemene vertrouwen sinds het laatste semester van 2021. 

De resultaten per land geven een gemengd vertrouwensbeeld dat voornamelijk verband houdt met de economische situatie van de agrarische sectoren in die landen (Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Hongarije en Zweden). In de land- en tuinbouw en op akkers speelde in veel EU-landen vorig jaar een lange, droge zomer een belangrijke rol.

Voor Nederland is het vertrouwen van land- en tuinbouwers in hun bedrijf iets afgenomen, terwijl de vertrouwensindex van melkveehouders en pluimveehouders is verbeterd.

Onder Belgische boeren in Vlaanderen is de vertrouwensindex licht gestegen doordat de meeste sectoren economisch stabiel zijn gebleven. Alleen in de Vlaamse tuinbouw was er door kostenstijgingen en dalend consumentenvertrouwen een negatieve stemming.

Voor Frankrijk vindt ruim een kwart van de landbouwers dat de huidige economische situatie van hun bedrijven slecht is; een aandeel dat sinds maart 2022 met 5% is gedaald terwijl de economische vooruitzichten blijven dalen. 

De vertrouwensindex voor Duitsland verslechterde dit najaar aanzienlijk door de crisis in Oekraïne, de gestegen kunstmest- en energieprijzen en hoge rentetarieven op vreemd vermogen. De investeringsbereidheid van Duitse boeren in duurzame (wind- en zonne)energie neemt toe, evenals de prijzen voor melk, rundvee en varkens. De agrariërs in Hongarije zijn over de volledige breedte van de sector een stuk somberder; zelfs voor de komende twee, drie jaar.

Bezorgdheid over stijgende kosten blijft het vertrouwen van Italiaanse boeren ondermijnen. Ook zij zijn pessimistischer over huidige en toekomstige zaken, met een horizon van 2 à 3 jaar). Ten slotte was het vertrouwen van de Zweedse boeren tot het 3e kwartaal van 2022 gestaag aan het afnemen, maar het sentiment begint nu positiever te worden en zelfverzekerd omdat de inkomens van de Zweedse boeren worden verhoogd.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...

Verhuursites moeten straks boekingen aan gemeenten doorgeven

Verhuursites voor woningen, vakantiehuisjes en B&B’ s, zoals Airbnb and Bookin.com moeten straks maandelijks aan gemeenten hun boekingen opgeven. Een ruime meerderheid...

Benoemingen en takenpakket Hoekstra en Šefčovič op EU-agenda

De hoorzittingen over de benoeming van de Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra en de verschuiving van het Green Deal-takenpakket naar de Slowaakse Europees...