Verwarring na toespraak van president Macron over EU-milieuwetten

European Tribute to President Valery GISCARD d’ESTAING

De Franse president Emmanuel Macron heeft voor verwarring gezorgd met een toespraak waarin hij opriep tot een pauze in de ontwikkeling van nieuwe EU-milieuwetten.

Volgens berichten in de Franse media leek het erop dat Macron pleitte voor een moratorium op nieuwe klimaatwetten of een rem op de wetten voor natuurherstel en tegen chemische middelen in de landbouw.

Deze berichtgeving leidde tot verontwaardiging onder milieuactivisten en groene politici, die bang waren dat de Franse president de inspanningen op het gebied van milieubescherming wilde verminderen. Echter, een woordvoerder van het presidentieel paleis benadrukte tegenover Le Monde dat Macron geen stopzetting van huidige wetten bedoelde. In plaats daarvan benadrukte hij dat de EU-landen al ver genoeg voorop lopen met hun bestaande milieuwetten in vergelijking met de Verenigde Staten.

Macron’s pleidooi voor een pauze in het op gang brengen van nog meer EU-milieuwetten is bedoeld als een strategie om de Europese industrie te stimuleren en om de concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten te versterken.

Volgens Macron moeten de EU-landen nu meer aandacht besteden aan het versterken van de Europese industrie en het creëren van banen, zonder dat er nieuwe milieuregels nodig zijn.

De toespraak van Macron heeft een debat aangewakkerd over de juiste balans tussen milieubescherming en economische groei. Sommigen beschuldigen hem ervan de urgentie van klimaatverandering te onderschatten en de bescherming van het milieu op de tweede plaats te zetten.

Anderen zien zijn pleidooi als een strategie om de Europese industrie te ondersteunen en te voorkomen dat deze wordt benadeeld door strengere regels in vergelijking met andere economische grootmachten.

De reacties op Macron’s toespraak blijven verdeeld. Milieuactivisten dringen aan op meer ambitie op het gebied van milieubescherming en betogen dat de huidige milieuwetten niet ver genoeg gaan. Aan de andere kant verwelkomen sommige Franse bedrijven en industrieën de oproep van Macron, omdat zij geloven dat het de concurrentiepositie van Europa kan versterken.

Door Franse politici wordt de toespraak van Macron over de Europese industriepolitiek ook bestempeld als een afleidingsmanoeuvre, om de aandacht af te leiden van zijn felbekritiseerde wetten voor verhoging van de pensioenleeftijd.

Het is wel duidelijk dat Macron’s toespraak tot misinterpretaties heeft geleid en een debat heeft geopend over de koers van de EU op het gebied van milieubescherming in relatie tot  industriële ontwikkeling.