Von der Leyen neemt Frans-Duits coronafonds niet klakkeloos over

David SASSOLI - EP President meets with Ursula VON DER LEYEN - EU Commission President-elect at the EP in Brussels

De voorzitters van de Europese Commissie en van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement hebben instemmend gereageerd op het Frans-Duitse compromisvoorstel voor een corona-herstelfonds van 500 miljard euro. Maar het voorstel van Macron en Merkel wordt niet klakkeloos letterlijk overgenomen.

Er is dringend een Europees herstelfonds nodig om een zware recessie te voorkomen, aldus enkele Europarlementariërs tijdens een informele ontmoeting met Europese journalisten. Tijdens een webinar verwelkomden EP-leden het recente Frans-Duitse voorstel voor een herstelfonds van 500 miljard euro. Ook herhaalden zij het EP-standpunt over zo’n herstelplan, dat het onderdeel moet uitmaken van de reguliere EU-procedures en niet een of ander nieuw, apart spaarpotje moet worden.

Johan Van Overtveldt (ECR), de Belgische voorzitter van de EP-begrotingscommissie, waarschuwde voor de verslechterde economische situatie en drong aan op snel ingrijpen: “Covid-19 is nog steeds een omvangrijke gezondheidscrisis maar we beseffen dat deze langzaam verandert in een zware recessie. Als we de recessie niet zo snel mogelijk een halt toeroepen, kunnen we geconfronteerd worden met wat ik noem een nieuwe financiële orkaan”, aldus Van Overvelt.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zal een nieuw voorstel voor zowel een meerjarenbudget als voor een corona-herstelplan presenteren tijdens een debat in het Europees Parlement op woensdagmiddag 27 mei. De Europese Commissie gaat het Frans-Duitse steunplan van 500 miljard euro niet kopiëren. De nieuwe EU-meerjarenbegroting met daaraan gekoppeld een Europees herstelfonds zal een balans moeten zijn van leningen, subsidies en giften zijn, zo wordt in Brussel benadrukt.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel spraken maandag over “een plan voor de korte termijn” om bedrijfssectoren en regio’s te helpen opkrabbelen. Nederland “neemt goede nota” van het Frans-Duitse plan maar geeft geen officiële reactie en wacht op het commissievoorstel. Het is bekend dat Den Haag tegen giften is. Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is de positie van de zogenoemde “zuinige vier” landen Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken onveranderd.