Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen – zoals olie, steenkool en aardgas – vorig jaar met 10 procent was gedaald.

De EU-onderzoekers zeggen dat dit komt door de reisbeperkingen die werden ingevoerd door coronacrisis, en doordat ook de economie afkoelde.

‘In bijna alle lidstaten van de Europese Unie kon een inkrimping van het verbruik van olie en aanverwante producten worden vastgesteld’, luidt het. ‘Het verbruik van aardgas kende in vijftien lidstaten een terugval. Daarentegen vertoonde het aandeel van hernieuwbare energiebronnen – vooral opgewekt door wind, water en zon – in de elektriciteitsvoorziening een kleine toename.’

De grootste daling werd opgetekend in Griekenland, Estland en Luxemburg. In die landen was er een inkrimping met 18 procent. Duitsland, verantwoordelijk voor een kwart van de totale emissies van de Europese Unie, meldde een daling met bijna 9 procent.

Ondanks deze tijdelijke afname van luchtverontreiniging dreigen verscheidene Europese landen hun internationale klimaatdoelstellingen over het jaar 2020 niet te zullen halen. Nadat eerder de Nederlandse overheid (in het Urgenda-proces) al door rechters was veroordeeld om zich aan de Klimaatafspraken te houden, hebben nu ook rechtbanken in Frankrijk en Duitsland geoordeeld dat die landen meer moeten doen om de uitstoot te bestrijden.

Daarnaast blijkt ook Polen voor een aantal knelpunten te zorgen. Polen was het enige EU-land dat zich niet aan de Parijs-akkoorden wilde binden om tegen midden deze eeuw uitstootneutraal te zijn.

Zwitserland haalt de nationale klimaatdoelstelling voor 2020 ook niet. Zwitserland loopt achter bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Volgens de federale overheid zal de nationale klimaatdoelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet gehaald worden – noch in het verkeer, noch in gebouwen, in de industrie of de landbouw.