woensdag 8 februari 2023
Home EU Vorig jaar in EU-landen door corona - tijdelijk- minder luchtvervuiling

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen – zoals olie, steenkool en aardgas – vorig jaar met 10 procent was gedaald.

De EU-onderzoekers zeggen dat dit komt door de reisbeperkingen die werden ingevoerd door coronacrisis, en doordat ook de economie afkoelde.

‘In bijna alle lidstaten van de Europese Unie kon een inkrimping van het verbruik van olie en aanverwante producten worden vastgesteld’, luidt het. ‘Het verbruik van aardgas kende in vijftien lidstaten een terugval. Daarentegen vertoonde het aandeel van hernieuwbare energiebronnen – vooral opgewekt door wind, water en zon – in de elektriciteitsvoorziening een kleine toename.’

De grootste daling werd opgetekend in Griekenland, Estland en Luxemburg. In die landen was er een inkrimping met 18 procent. Duitsland, verantwoordelijk voor een kwart van de totale emissies van de Europese Unie, meldde een daling met bijna 9 procent.

Ondanks deze tijdelijke afname van luchtverontreiniging dreigen verscheidene Europese landen hun internationale klimaatdoelstellingen over het jaar 2020 niet te zullen halen. Nadat eerder de Nederlandse overheid (in het Urgenda-proces) al door rechters was veroordeeld om zich aan de Klimaatafspraken te houden, hebben nu ook rechtbanken in Frankrijk en Duitsland geoordeeld dat die landen meer moeten doen om de uitstoot te bestrijden.

Daarnaast blijkt ook Polen voor een aantal knelpunten te zorgen. Polen was het enige EU-land dat zich niet aan de Parijs-akkoorden wilde binden om tegen midden deze eeuw uitstootneutraal te zijn.

Zwitserland haalt de nationale klimaatdoelstelling voor 2020 ook niet. Zwitserland loopt achter bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Volgens de federale overheid zal de nationale klimaatdoelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet gehaald worden – noch in het verkeer, noch in gebouwen, in de industrie of de landbouw.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.