Zwitserland laat probleemwolf en twee jonge wolven afschieten

De Zwitserse autoriteiten hebben faunabeheerders toestemming gegeven om nog eens drie wolven te doden. In twee kantons is er sprake van dat er te veel jonge wolven zijn geboren, zo blijkt uit tellingen. Jaarlijks mag de helft van de jonge aanwas worden bejaagd. 

Daarnaast richten de federale autoriteiten zich ook op de M92-leider van de roedel in het Beverin-natuurgebied, “vanwege zijn bijzonder problematische gedrag”. Deze roedel heeft herhaaldelijk grote schade toegebracht aan het vee. 

Afgelopen zomer werden daar zelfs twee koeien aangevallen en verscheurd. Het kanton schrijft voor dat het vaderdier M92 vanwege zijn bijzonder problematische gedrag moet worden gedood, uiterlijk eind januari.

De natuurbeschermingsorganisaties WWF, Pro Natura en de Wolf Schweiz-groep stemden hiermee in ‘omdat het duidelijk was dat zijn gedrag niet meer kon worden veranderd’, aldus een verklaring. 

Bovendien moeten twee jonge wolven van de Wannaspitz-roedel worden neergeschoten, zo maakte het kanton Graubünden maandag bekend. De wolvenjacht heeft plaats met toestemming van het Federaal Bureau voor Milieu. Van beide roedels waren eerder dit jaar al enkele jonge wolven gedood.

In de loop van de zomer konden faunabeheerders hogere aantallen puppy’s in de roedels bevestigen dan de eerste waarnemingen suggereerden. Volgens de federale jachtwetgeving mag tot de helft van deze jonge dieren worden gedood als onderdeel van een roedelregeling. 

Zwitserland is wel ondertekenaar van de Conventie van Bern (bescherming van de habitat van wilde dieren), maar heeft de wolf niet (zoals de EU) de meest-beschermde status gegeven. Zwitserland heeft regels en procedures opgesteld in welke uitzonderingsgevallen een wolf mag worden afgeschoten.

Aanvallen van wolven op schapen, geiten en runderen in heel Europa nemen al tientallen jaren gestaag toe. In heel Europa worden momenteel meer dan zeventienduizend wolven geregistreerd.

De Europese Milieucommissaris Sinkevicius benadrukte vorige maand in Brussel dat de EU-habitatrichtlijn niet hoeft te worden gewijzigd om in de EU-landen de wolvenpopulatie in bedwang te kunnen houden.