Corona in vleesindustrie Verenigde Staten: inkomsten zo’n 10 % lager

Foto door Brian Chan op Unsplash

Banken en onderzoeksinstituten in de Verenigde Staten houden er rekening mee dat de inkomsten in de Amerikaanse vleesindustrie dit jaar wel eens tien procent lager kunnen uitvallen.

Runder- en varkensfokkers lijden aanzienlijke omzetverliezen door het stilvallen van de slachtcapaciteit. Daarnaast viel de verwerkingscapaciteit van vleesverwerkers deels stil, en veranderde ook het consumptiepatroon van veel Amerikanen.

De Federale Bank van de staat Kansas, een belangrijke agro-financier, waarschuwt in een kwartaalbericht dat de ‘beperkte verwerkingscapaciteit’ van veel vleesverwerkers de rest van dit jaar wel eens kon aanhouden omdat de overheid nieuwe (strengere) eisen gaat stellen aan de werkomstandigheden in de grote slachthuizen.

Bijna twee derde van de vleesverwerkende fabrieken kreeg te maken met uitbraken van coronavirus en 20 procent sloot tijdelijk, zei de Kansas City Fed. De vertragingen en shutdowns leidden tot een geschatte achterstand van 500.000 stuks vee en 3 miljoen stuks varkens.

Vleesverwerkers in de VS werken weliswaar weer op hoog volume maar het effect van de pandemie kan de rest van het jaar voelbaar zijn, zei de Kansas City Federal Reserve Bank. “De omzetten van landbouwbedrijven kunnen in 2020 nog steeds dalen als gevolg van verstoringen in vleesverwerkingsfabrieken, waardoor sommige producenten gedwongen worden kuddes te ontvolken”, aldus het rapport van de regionale Fed-bank.

“Bovendien zouden hogere detailhandelsprijzen, met name midden in een economische neergang, de totale vleesconsumptie tijdelijk kunnen verminderen, wat de vooruitzichten voor producenten en consumenten van vlees verder zou drukken.”

De FAPRI-denktank voorspelt dit jaar een daling van 8 procent in de inkomsten uit vee, met lagere gemiddelde prijzen voor varkens, runderen en pluimvee. De vleesconsumptie per hoofd van de bevolking zou dit jaar afnemen en dat zal jaren in beslag nemen om te herstellen, zei de denktank van de Universiteit van Missouri. Over het geheel genomen verwachtte het studiecentrum voor landbouw en veeteelt een daling van 3 procent van het landbouwinkomen, vooral dankzij de enorm grote subsidies van der overheid die grote corona-verliezen grotendeels zouden compenseren.

Veehouderijen genereren meer dan de helft van de Amerikaanse landbouwinkomsten; runderen en varkens vertegenwoordigen bijna de helft van de inkomsten uit vee. Wanneer de veehouderij in de Verenigde Staten lijdt, wordt het effect breed in de Amerikaanse economie gevoeld.

“Grotere financiële problemen voor veehouders zouden de kredietportefeuilles van landbouwbedrijven die vóór de pandemie al onder druk stonden, verder kunnen belasten”, aldus de Kansas City Fed, wijzend op de verwachtingen van boerenbankiers die nu al om lagere aflossingspercentages voor leningen vragen.