woensdag 7 december 2022
Home Internationaal Afnemende steun voor Zwitsers referendum tegen pesticiden

Afnemende steun voor Zwitsers referendum tegen pesticiden

Nieuw kiezersonderzoek in Zwitserland wijst op toenemende afwijzing van twee milieu-referenda over een verbod op het gebruik van niet-natuurlijke chemicaliën. Zondag moeten de Zwitserse kiezers een uitspraak doen over vijf verschillende burger-initiatieven.

Twee voorstellen (over betere voedselveiligheid en over tegengaan van drinkwaterverontreiniging) komen beiden neer op een verbod van chemicaliën, niet alleen in de landbouw en veeteelt maar ook bij onkruidbestrijding in particuliere tuinen, parken en openbare wegen.

Het jongste opinie-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Swiss Broadcasting Corporation (SBC). Daaruit blijkt dat de steun voor een chemicaliën-totaalverbod is afgenomen van 48 naar 44 procent, dat tegenstanders ook ruim 40 procent halen, en dat de zwevende stemmers de doorslag zullen geven.

Een ander onderzoek van de Zwitserse openbare radio en televisie RTS bevestigt deze trend opnieuw, behalve in zuidelijke ‘Italiaanse’ Zwitserland, dat zeer positief is over deze initiatieven.

Als de voorstellen worden aangenomen, zou Zwitserland het eerste land ter wereld zijn dat synthetische gewasbeschermingsmiddelen verbiedt. Maar de twee teksten, die met een voorsprong in de opiniepeilingen begonnen, hebben de afgelopen weken hun steun zien afnemen.

Het pesticidenverbod en de drinkwaterbescherming richten zich op het stopzetten van directe subsidies aan boeren die kunstmatige gewasbescherming in de landbouw en antibiotica voor vee gebruiken. Als beide voorstellen worden goedgekeurd, hebben Zwitserse boeren tien jaar de tijd om te stoppen met dergelijke middelen.

De twee voorstellen zouden ook de invoer verbieden van levensmiddelen die met synthetische pesticiden zijn geproduceerd, om de Zwitserse boeren niet te benadelen.

Zwitserse agrarische organisaties en de chemische industrie hebben uitgebreid campagne tegen de twee voorstellen gevoerd. De Zwitserse landbouworganisatie zegt dat veel boeren zich in hun bestaan bedreigd voelen door de strengere regelgeving. Pesticidenfabrikant Syngenta, met hoofdkantoor in Zwitserland, verzet zich tegen het volksinitiatief.

Grote landbouworganisaties, waaronder de Swiss Farmers Union en de Swiss Market Gardening Union, hebben opgeroepen tot een “nee-twee”-stemming, omdat ze de voorstellen te extreem vinden. Zwitserse imkers beantwoordden dat met een “tweemaal ja”, terwijl de federatie van biologische landbouwbedrijven het ene voorstel (pesticidenverbod) wel steunt maar de tekst over drinkwater verwerpt.

Voor het aanvragen van een referendum zijn in Zwitserland 100.000 handtekeningen van kiezers vereist. De twee chemicaliën-verboden hadden dat binnen een mum van tijd binnen. Door veel commentatoren wordt verwezen naar de Europese Unie (waar Zwitserland geen deel van uitmaakt maar wel economisch veel mee samenwerkt), waar gewerkt wordt aan een Green Deal in de landbouw en aan milieusubsidie doelen voor boeren.

“Ook de Zwitserse landbouw zal moeten veranderen, daar zijn we het wel over eens”, reageerde Francis Egger, adjunct-directeur van de Zwitserse Boerenbond. “Er zijn twee keer zoveel als 100.000 mensen die zich hebben aangemeld, dus er is een duidelijke boodschap van de consumenten”, gaf hij toe.

Afnemende steun tekent zich ook af bij een derde milieu-vraag op het stembiljet, over de stikstof-luchtvervuiling. De steun voor de herziene CO2-wet is de afgelopen weken met zes procentpunten gedaald tot 54%, terwijl tegenstanders nog eens 8% wonnen, vergeleken met een eerdere peiling een maand geleden.

De Zwitserse Federale Raad (regering) heeft de bevolking geadviseerd tegen beide voorstellen te stemmen en waarschuwde voor de risico’s voor de voedselvoorziening en voor stijgende voedselprijzen.

Maar de twee andere kwesties op het stembiljet, een wettelijke wijziging van de regels voor preventieve detentie (anti-terreurwetten) en de Covid-wet (meer bevoegdheden in medische crisissituaties) lijken te worden aangenomen.

Populair

Eén tegenstem blokkeert miljarden-plan van Biden voor platteland VS

De Klimaatplannen van president Joe Biden en de miljardensubsidie voor de landbouw op het Amerikaanse platteland dreigen vast te lopen door...

Waterschap wil strengere regels tegen watervervuiling door boeren

De Nederlandse waterschappen vrezen dat de nitraatvervuiling in het oppervlaktewater een tweede stikstofdossier kan worden.  Onlangs heeft de Europese Commissie Nederland...

Europese supermarkten stoppen met verkoop van Braziliaans vlees

Zes Europese supermarktketens, waaronder Albert Heijn, Lidl en een dochteronderneming van het Franse Carrefour, stoppen met de verkoop van Braziliaanse rundvleesproducten...

Na miljoenensubsidies van EU nog amper verbetering in Balkanlanden

De financiële en politieke steun van de Europese Unie voor fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in de Balkanlanden hebben tot nu...

Deense dierenartsen demonstreren tegen EU-regels dierenantibiotica

Deense dierenartsen hebben dinsdag in Kopenhagen gedemonstreerd tegen invoering van de nieuwe Europese regels voor diergeneesmiddelen. De letterlijke naleving kan in...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...