Belgische veehouders willen hek en grote waakhonden tegen wolven

De Belgische vereniging van vee- en schapenhouders (VSH) heeft méér subsidie gevraagd voor de aanleg van wolfwerende hekken. Ze willen ook waakhonden aanschaffen.

De veehouders krijgen nu weliswaar 80% van de materiaalkosten terug, maar niet de man-uren en overige kosten. Dat betekent in de praktijk terugbetaling van 44 procent van alle gemaakte kosten. Als je het op vijf jaar bekijkt, gaat het zelfs maar om 25 procent van de kosten, aldus André Calus, voorzitter van VSH.

Vooral de provincies Antwerpen en Limburg hebben de laatste jaren te kampen met een toenemend aantal in het wild levende wolven, en dodelijke aanvallen op vee in weilanden. Vorig jaar vroegen 74 veehouders subsidie aan voor de aanleg van wolfwerend hekwerk, tegen 55 aanvragen in 2019, bij een gelijkblijvend budget.

Vorig jaar vielen bij 66 geregistreerde aanvallen in België meer dan honderd dieren ten prooi aan de wolf, meer dan het dubbele van het jaar ervoor, toen er nog 51 dode dieren geteld werden. De aanvallen vonden allemaal plaats in Limburg en Antwerpen, waarbij vooral schapen (87) omkwamen. Anderen prooien waren vooral damherten en (dwerg)geiten.

De Vlaamse minister van Omgeving en Natuur Zuhal Demir (N-VA) wees er op dat in alle gevallen de gedode dieren niet voldoende beschermd waren tegen de wolf. De aanvallen vonden plaats binnen een omheining die niet wolfproof was, zegt de minister.

Minister Demir voorziet voor de komende periode een verhoging van de toelage, mogelijk ook voor de aanschaf van waakhonden. Daar zijn door een Belgische schapenhouder recent gunstige ervaringen mee opgedaan. Om zijn schaapskudde te beschermen heeft hij, naast wolfwerende hekken ook vier speciale honden aangeschaft: drie Spaanse gróte mastins en een Macedonische herder.

Als een wolf een schapenweide nadert, blaft een hond om de andere honden te waarschuwen. En als de wolf hoort dat de honden in de meerderheid zijn, druipen ze af, zo werd uitgelegd in Het Nieuwsblad. Minister Demir is alvast bereid om die praktijkervaringen te onderzoeken om eventueel de aanschaf van beschermingshonden te subsidiëren.