Blauwtong nu ook bij niet-geïmporteerde koe in Engeland

In Groot-Brittannië is een eerste geval van blauwtong geconstateerd bij een koe in het graafschap Kent,  in het zuidoosten van Engeland. Het ministerie van Landbouw Defra zei na de besmetting bij het niet-geïmporteerde dier dat sommige landen de vleesexport van Brits blauwtonggevoelig vee zouden kunnen beperken. 

Een onderzoeksinstituut voor landbouwdierziekten in Surrey identificeerde de ziekte bij de koe via een jaarlijks bluetongue surveillanceprogramma. De koe is geruimd om het risico op verdere ziekteoverdracht te verkleinen. Er is een controlezone van 10 kilometer rond de getroffen boerderij ingesteld.

Er is de laatste tijd sprake van een toename van het aantal blauwtong-gevallen in Europa. Er circuleren verschillende stammen van de dierziekte, waarbij inmiddels duizenden uitbraken zijn bevestigd.

Nederland meldde in september de eerste uitbraak sinds 2009, gevolgd door België  autoriteiten in oktober. In september bevestigden de Franse autoriteiten de aanwezigheid van een nieuwe stam van de ziekte, BTV-8, die ernstigere klinische symptomen veroorzaakt bij runderen en schapen.

Blauwtong heeft geen invloed op mensen of voedselveiligheid. Het virus wordt overgedragen door muggenbeten en treft onder meer koeien, geiten en schapen. De muggen zijn het meest actief tussen april en november. Niet alle gevoelige dieren vertonen onmiddellijke of enige tekenen van besmetting met het virus. 

De gevolgen voor gevoelige dieren kunnen aanzienlijk variëren. Sommige vertonen helemaal geen symptomen of effecten. In de meest ernstige gevallen kan de ziekte dodelijk zijn voor besmette dieren.