Boze Vlaamse boeren met duizend tractoren naar centrum Brussel

Minstens duizend tractoren trekken vrijdag in alle vroegte Brussel om bij overheidsgebouwen te Belgische demonstreren tegen het landbouwbeleid van de Vlaamse regering. In het centrum van de hoofdstad zullen ze al gauw een stoet van 10 kilometer lengte vormen. 

Onder de noemer ‘geef lokale voedselproductie een toekomst’, worden vrijdag zo’n 1.000 tractoren bij de Belgische overheidsgebouwen verwacht. Over beide dossiers bestaat in de Vlaamse en Belgische politiek nog geen overeenstemming. 

De protesterende boeren rijden met hun tractoren vanuit de verschillende Vlaamse provincies. Ze rijden richting Brussel via secundaire wegen; snelwegen zijn verboden voor de landbouwvoertuigen.

De Vlaamse land- en tuinbouwers protesteren tegen het stikstofakkoord zoals het nu wordt voorbereid.. Dat veroorzaakt volgens hen een “sociaaleconomisch bloedbad” in de landbouwsector. Ze eisen een grondige aanpassing van het stikstofakkoord.

De landbouwers vragen ook dat het Vlaams Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onmiddellijk wordt goedgekeurd. Zolang er geen duidelijkheid is over de nieuwe regels, kunnen ze niet starten met hun veldwerkzaamheden en teelten.

Het Vlaamse landbouwplan werd al vorig jaar maart bij de EU ingediend (en goedgekeurd), maar werd op het laatste moment (22 december) op aandrang van de Vlaamse Milieu-inspectie nog verder aangescherpt.

Dat laatste is nog niet door de Vlaamse coalitie goedgekeurd, terwijl de nieuwe regels al op 1 januari zijn ingegaan. De Europese Commissie heeft hierover inmiddels een ‘waarschuwingsbrief’ gestuurd omdat Vlaamse boeren EU-subsidies kunnen gaan mislopen.

Binnen de Vlaamse politiek zijn de twee dossiers ‘stikstof’ en ‘GLB-NSP’ aan elkaar gekoppeld, wat de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen niet bevordert. Bovendien hebben enkele milieuorganisaties al gerechtelijke procedures aangespannen.