Braziliaanse oerwoud-beschermster Marina Silva opnieuw milieuminister

De vorige maand herkozen Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft de vroegere milieu-activiste Marina Silva benoemd tot de nieuwe milieuminister. Zij was eerder ook al enkele jaren minister in de vorige regeerperiode van president Lula en staat bekend als  beschermer van het Amazone-oerwoudgebied.

Haar benoeming is een teken dat de nieuwe Braziliaanse regering de bescherming van het oerwoud hoog op de agenda heeft staan.

De vorige maand weggestemde president Bolsonaro zag het oerwoud voornamelijk als een economisch potentieel. Hij stimuleerde het kappen van oerwoudbossen voor landbouw en voor de aanleg van nieuwe graan- en maisakkers. Daarmee werd Brazilië de afgelopen jaren een van swerelds grootste maisexporteurs..

Marina Silva was eerder ook al senator en werd in 2010 zelfs tweede bij de presidentsverkiezingen. Silva heeft aangegeven dat ze zich in haar nieuwe rol zal inzetten voor het behoud van de biodiversiteit in het gebied. Het is te verwachten dat er snel actie zal worden ondernomen om het kappen van oerwoudbossen tegen te gaan en de biodiversiteit te behouden.

De benoeming van Silva wordt door velen gezien als een positief teken voor de toekomst van het Amazone-oerwoud. Er wordt verwacht dat de nieuwe regering actie zal ondernemen om het kappen van oerwoudbossen tegen te gaan.

Ook heeft ze al eerder benadrukt dat het behoud van het oerwoud niet alleen de verantwoordelijkheid is van de Braziliaanse regering, maar ook van de internationale gemeenschap. 

Haar benoeming is ook welkom nieuws voor de inheemse bevolking van het Amazone-gebied. Tijdens het bewind van Bolsonaro werden de rechten van de inheemse bevolking vaak geschonden en werd er weinig rekening gehouden met hun belangen. Silva heeft zich altijd ingezet voor de rechten van de inheemse bevolking en het behoud van hun leefgebieden.