Brazilië verruimt het gebruik van chemische middelen in landbouw

Brazilië heeft na maandenlange debatten ingestemd met een nieuwe wet voor toelating van nieuwe chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De Braziliaanse regering heeft sinds 2019 al de toelating van zo’n 1500 pesticiden goedgekeurd. Voortaan gaat niet langer het ministerie van Milieu over de toelating, wat tot nu toe soms vier tot acht jaar duurde. 

De nieuwe procedure zal leiden tot grotere productiviteit, betaalbaar voedsel en vooral meer voedselzekerheid voor ons land, zeiden aanhangers van president Jair Bolsonaro. Het wetsvoorstel werd met 301 stemmen goedgekeurd, terwijl 150 parlementsleden tegen waren. 

President Bolsonaro is een groot voorstander van de landbouwsector en probeert al enkele jaren de invloed van milieuorganisaties aan banden te leggen.  Het land is een van ’s werelds grootste exporteurs van rundvlees, kip, soja en koffie, maar herbergt ook een groot deel van de Zuid-Amerikaanse regenwouden.

De Braziliaanse Vereniging van Sojaproducenten en andere landbouworganisaties benadrukten dat toelating van meer chemische middelen zal bijdragen aan modernisering van de sector.

Greenpeace daarentegen zegt dat het “de gezondheid van het Braziliaanse volk” in gevaar brengt. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Senaat, die het naar verwachting zal aannemen zonder er ook maar iets aan de huidige formulering te veranderen, zo zeggen Braziliaanse parlementariërs.