CDU/CSU: Duitse landbouw niet langer alsmaar méér en groter

Honderd dagen vóór de Duitse Bondsdagverkiezingen heeft partijvoorzitter en kanselier-kandidaat Armin Laschet het CDU/CSU-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daarin benadrukken de christendemocraten dat Duitsland moet moderniseren om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld, maar blijven radicale voorstellen uit.

CDU/CSU, die met ongeveer 28% bovenaan in de opiniepeilingen staan, is de laatste grote Duitse partij die hun manifest presenteert voor de verkiezingen van 26 september. Volgens Duitse commentatoren is het verkiezingsprogramma vooral gericht op het oudere electoraat van CDU/CSU, waarvan 40% ouder is dan 60 jaar.

Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften is dat de belastingen niet omhoog gaan, maar in de financiële paragraaf ontbreekt dekking voor enkele ingrijpende vernieuwingen in de agrarische sector. Ook is er geen voorstel voor nieuw milieu- en klimaatbeleid. De partij heeft afgelopen jaar aanhang verloren onder Duitse boeren, en belooft nu de grootschalige industriële landbouw aan banden te leggen.

“We willen de landbouw bevrijden van het hamsterwiel van permanente efficiëntie-verhogingen”, aldus het programma. Armin Laschet wil ook dat de EU in landbouwgebieden het verbod op de wolvenjacht opheft, om grazend vee te beschermen.

Op buitenlands terrein nemen de Duitse christendemocraten een meer afwijzende houding tegenover Rusland en China in, maar over internationale handel en wereldwijde economie worden geen bijzondere standpunten ingenomen.

Het verkiezingsprogramma zal dienen als basis voor onderhandelingen om na de verkiezingen een ​​mogelijke regeringscoalitie te smeden. CDU/CSU is in opiniepeilingen favoriet, met geringe voorsprong op de Groenen. Veel waarnemers verwachten dat ná de verkiezingen meerdere coalities mogelijk zullen zijn, zowel met links als met rechts.

De partij die in september als grootste uit de stembusstrijd komt, mag ook een kandidaat voordragen om bondskanselier Angela Merkel op te volgen.